2014dna

NY Släktbok

 

Amnews

SENASTE NYTT

 • Titta gärna under ????? Gå till vänsterspalten.
 • Boken är ute och kan beställas på Vulkan förlag. Se mer under NY Släktbok i vänsterkolumnen.
 • Boken Amnéus och andra släkter kommer ut under våren/sommaren 2016. Läs mer längst ner i vänsterspalten under NY Släktbok.
 • Christer Amnéus skriver för närvarande på ett manus om släkten Amnéus, Det kommer att inehålla artiklar, berättelser och porträtt av vissa av våra förfäder genom tiderna. Arbetet beräknas vara avslutat sommaren 2016. Inga löften dock. Sedan kan boken beställas. Mer info senare..

 • Lillie Amnéus avled den 20 oktober 2015 i en ålder av 96 år. Hon hade fött sju barn, hade sexton barnbarn och nitton barnbarns barn.

 • Att söka sina rötter med hjälp av DNA är en ganska ny företeelse inom släktforskningen. Redaktören har gjort en sådan. Därför vet jag nu hur våra förfäder företog en vandring från Afrika, via Mellanöstern, Kaukasus, Öst- och Västeuropa för att till sist anlända till Skandinavien. Jag har också en diger lista över människor med genetiska träffar från främst västvärlden.

 • Översättningen av Platser är avslutad.

 • Anita Helene Segalstad / Hurlburt och Ivan Hurlburt fick en son 3 januari 2009. Han heter Victor Riley Hurlburt. Grattis, Norge och USA. A-familjen har fått ännu ett tillskott.

  Katarina Amnéus, B-familjen, gifte sig i Valla kyrka på Tjörn den 29 augusti.


 • Lillie Amnéus har fyllt 95 år (2 juni 2014).
  Lillie Amnéus 90.
 • En del uppgifter om släkten Wagenius finns nu införda under Fler familjer. Synpunkter och kompletteringar behövs.
 • John Amnéus, 92, är död. Han avled under julhelgen (10 januari) i sviterna av ett brutet ben. Vi tackar John för allt arbete med släktboken (1995) och sänder våra tankar till hustrun Carolyn och barn, barnbarn och andra familjemedlemmar.

Lerum 15 juni 2016

 

 


 

Amnews

BREAKING NEWS

 • Feel free to visit ????? Go to the left column for the correct link.
 • The book Amnéus and Other Families, only in Swedish, will hopefully be out late this spring or early summer. Read more under NY Släktbok at the bottom of the left column.
 • Christer Amnéus is currently writing a script for a new Amnéus book, only in Swedish. It will hopefully be published in the summer of 2016. No promises, though. It will contain articles, stories and descriptions of people throughout our long history. More info to follow.

  Lillie Amnéus died on October 20th 2015, aged 96. She had given birth to seven children, had 16 grandchildren and 19 great grandchildren.

 • NEW Finding your roots through DNA is a rather new phenomenon. The editor of these pages was tested in 2014. We know that our forefathers took the path from Africa, via the Middle East, through Caucasus, eastern and western Europe - and finally arrived in Scandinavia. I also have a long list of genetic matches of people from all over the Western hemisphere

  Translation in an abbreviated form of the document Places is now complete.

 • Anita Helene Segalstad / Hurlburt and Ivan Hurlburt had a son on January 3 2009. His name is Victor Riley Hurlburt. Congratulations, Norway and the USA. The A-Family has been blessed with another child.

  Katarina Amnéus, the B-Family, got married on the Isle of Tjörn, north of Gothenburg, on August 29th.

  Lillie Amnéus, the B-Family, has celebrated her 95th birthday (June 2 2014).
  Lillie Amnéus 90.


 • Information about the Wagenius family is now included under More families. The page is not complete. Please contribute if you have anything to add.

 • John Amnéus, 92, has passed away. He died on January 10th as a consequence of a broken leg. We thank John for his effort when it comes to the family book (1995) and send our love to his wife Carolyn, his children, grandchildren and other family members.

Lerum June 15th 2016.

 

 

NY

 

boken2016.html