m

E-postadresser

Saker har förändrats sedan 2009 så jag lägger inte ut e-postadresser på släktingar. De går att hitta på andra håll.

Vad beträffar min adress gäller fortfarande den gamla. Se nedan.

Mejla till christer snabel-a amneus.se
(förnamn
@ amneus punkt se)

Lerum 4 april 2016

 

 

 


 

Email addresses

Things have changed since 2009. That´s why I have decided not to publish email addresses here. They can probably be found in other places.

My email addrss is still the same.

Email me: christer at amneus.se
(christer + @ then amneus dot se)

Lerum April 4th 2016