mmmmm


m

Föremål - Items

Välkommen till sidan med gamla släktföremål. De kommer alla från ett brunt träskrin som jag har i min vård. Här på sidan ligger ett antal saker som i vissa fall är riktigt rörande. När ni tittar på dem så tänk er 100, ja 150 år, tillbaka i tiden. Föremålen användes verkligen av våra släktingar på den tiden. Fotona kan tyckas vara för stora men avsikten är att de verkligen ska tala till oss.

Welcome to this page filled with old family items. They all originate from a brown wooden box under my care. On this page I have included items that in some cases are really touching. Imagine that you travel back back in time a 100 years, even 150 years. These objects were used by our family members in those days. The photos may appear to be too large but the editor's intention is to make them "talk" to you.Det här är övre delen av skrinet.
This is the upper part of the box.Det här är nedre delen av skrinet.
This is the lower part of the box.Bland annat dessa föremål finns i skrinet. Den nedersta boxens lock har inskriften: " Fars sista medicin som han fick av en engelsk läkare sommaren före sin död". Det bör handla om Herman Nestor Amnéus (död 1901).
Among other items you will find these in the box. The box at the bottom has the
inscription, "Father's last medicin given to him by an English doctor in the summer before his death". It is almost certainly about Herman Nestor Amnéus who dies in 1901

Och dessa. Solfjädern är en "Gåfva från Castegrénska Släkten"
And these. The fan is a gift from the Castegrén Family (the Finnish-Swedish branch).Här finns ett antal stämplar och en katekes som tillhör Anna Lovisa Orstadius (1800 - 1869, hustru till kyrkoherden Anders Johan Amnéus)
Here is a collection of stamps and a catechism (prayer book) belonging to Anna Lovisa Orstadius (1800 - 1869, wife of the vicar Anders Johan Amnéus)Skrinet innehåller ett brunt kuvert med diverse tidningsurklipp
i samband med Herman Nestor Amnéus död i Mariestad år 1901.
The box contains a brown envelope with a number of paper clippings
in connection with the death of Herman Nestor Amnéus in the town of Mariestad in the province of Västergötland (western Sweden).

Till vänster syns ett par strumpor som tillhört Carolina Castegrén, gift med Herman Nestor Amnéus. Till höger syns en plånbok som ägdes av Otto August Castegrén (1800 Helsingfors - 1848 Stockholm, Carolinas far).
On your left is a pair of stockings that belonged to Carolina Castegrén, married to Herman Nestor Amnéus. On your right is a billfold/wallet owned by Otto August Castegrén (1800 Helsingfors - 1848 Stockholm, Carolina's father).Det här är en förstoring av den katekes som visades ovan. Den tillhörde
Lydia Lovia Amnéus (1841 - 1901), enda medlemmen i Familj F. Hennes namn , Haverö, datumet 25 augusti och årtalet 1846 syns tydligt.
This is an enlarged image of the catechism seen above. It belonged to Lydia Lovisa Amnéus (1841 - 1901), the only member of the F-Family. Her name, the place name Haverö, the date 25 August and the year 1846 can be seen.


Per Daniel Amnéus (1831 - 1900), köpman i Röros i Norge, dog i Mariestad 1900 under en vistelse hos sin bror Herman.
Per Daniel Amnéus (1831 - 1900), merchant in Röros, Norway, died at his brother's home in Mariestad, Sweden, during his stay there in 1900.

Dessa föremål fotograferades och lades in i datorn den 10 januari 2009i Lerum.
These items were photographed and transferred to the coputer on January 10th 2009.

Lerum 27 januari 2009