m

?????

Det här kommer att vara sidan där du hittar blandade artiklar, påhitt och precis vad som helst. Ta som vana att titta in då och då. Man vet aldri
g.

Efter 96 år och några månader lämnade Lillie Amnéus, född Nilsson, detta jordeliv. Begravningen skedde i närvaro av den mangrant samlade släkten i Göteborg och andra delar av Västsverige.

Den 8 juni 2016 blev Christer Amnéus pensionär på riktigt. Då avslutades vikariatet som timanställd i engelska på Lerums gymnasium. Är man 72 år kanske man inte ska vara i skolan!

Redaktören för denna sida hoppas att ni sprider budskapet om den nya boken Amnéus och andra släkter. Den kan beställas på Vulkan förlag i Stockholm!

Om det blir aktuellt med en uppföljning till AMNÉUS FAMILY 1650-1995 på engelska kommer redaktören att skicka ut förslagslista på nödvändiga uppgifter och namn och dessutom undersöka möjligheten att utse samarbetspersoner som samlar in info om framför allt nyare generationer. Det är en stor men inte omöjlig uppgift.

Charlie Scott Amnéus föddes 13 mars 2015. Hans mamma är Johanna Amnéus, dotter till Per Amnéus och Patricia (född Bond).

Lerum 15 juni 2016

 

 

 


 

?????

This is the page where you will find mixed articles, tricks and just about anything. Make it a habit to drop by now and then. You never know!

Lillie Amnéus, born Nilsson, left us after 96 years. The funeral took place in Gothenburg in the presence of a large crowd of family members from West Sweden.

On June 8th 2016 Christer Amnéus retired for good after having stepped in as a temp for a couple of months at the local Upper Secondary School teaching English. Better retired than tired.

The editor of this site hopes that people will spread the message. The new book Amnéus and other families (only in Swedish) has been published at Vulkan Förlag (name of Publisher) in Stockholm.

If we decide to publish a follow-up to AMNÉUS FAMILY 1650-1995 in English, the editor of these pages will distribute a list of necessary information like names, dates of birth etc. Hopefully "liaison officers" will gather info from their part of the family. It is a huge task but fully possible.

Charlie Scott Amnéus was born on March 13th 2015. His mother is Johanna Amnéus, daughter of Per Amnéus and Patricia (maiden name Bond).

Lerum June 15th 2016