m

Släktens historia 1652 - 2009
Family history

Innehåll - Contents

1. Introduktion -Introduction
2. Tidsaxel - Timeline

Det var en gång en man vid namn Anders som troligen föddes omkring 1625. Han och hans för oss okända hustru fick en son vid namn Olaus Andrae. Denne är vår äldsta kända stamfar. Vi vet att Olaus' fru Elisabeth Ellis (Eliaeson) var dotter till Filip Ellis och hans hustru Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarinas far var Bengt Mattsson och hennes mor Elisabeth Thomasdotter.

A man called Anders, probably born around 1625, and his wife, had a son, Olaus. He is the oldest known member using the name Amnaeus. His wife Elisabeth Ellis (Eliaeson) was the daughter of Filip Ellis and his wife Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarina's father was Bengt Mattsson and her mother Elisabeth Thomasdotter.

Generation 1: Bengt Mattsson M: Elisabeth Thomasdotter
Generation 2: Filip Ellis M: Katarina Bengtsdotter
Generation 3: Olaus Andreae Amnaeus M: Elisabeth Ellis

Olaus Andreae Amnaeus föddes troligen i Västergötland, i Amnehärad, nära den värmländska gränsen. Så småningom blev han kaplan i Storkyrkan i Stockholm. Han bodde på Västerlånggatan i Gamla Stan, nära sin arbetsplats, och fick flera barn.

Olaus was probably born in the province of Västergötland (western Sweden) in Amnehärad. He later became chaplain in the Great Church of Stockholm. He lived in the Old Town, not many steps from the church. He and his wife had a large family.

2. Tidsaxel - Timeline

Tidsaxel / Timeline

Olaus Andrae
(1652 - 1689)
Anders
(1687 - 1739)
Anders
(1723 - 1782)
Anders Johan
(1753 - 1821)
Per
(1779 - 1850)
Anders Johan
(1804 - 1866)
hans barn A - G nedan:

his children below:

A: Per Daniel
(1831-1900)
B
: Axel Johan
(1833 - 1881)
C
: Abel August
(1834-1899)
D
: Karl Sivert
(1836-1899)
E
: Ulrika (Ulla)
(1838-1899)
F: Lydia Lovisa
(1841-1901)
G
: Herman Nestor
(1842-1901)

OW: Filip Amnaeus
(1690-1748), son till Olaus Andreae
OX: Per Erik Amnéus (1810 - 1877), son till Per

Viktiga årtal / Important years

1652 Olaus Andrae född / born

1653
Bengt Mattsson "Ryssetolk" död -
B. M., Russian interpreter, dead

1690
Filip Amnaeus född / born
(först i OW-familjen / first of the Family OW)

1709 Karl XII förlorar slaget vid Poltava - Charles XII is defeated by the Russians at Poltava

1733 Filip Amnaeus gifter sig i Karlstad, tolv barn, ett överlevde till vuxen ålder - marries in Karlstad, 12 children, one survives to reach adulthood

1757 Anders Amnéus (1732) anställning i Pommern, Tyskland / position in Pomerania, Germany, then part of Sweden

1776 Den amerikanska självständighetsförklaringen/ Declaration of Independence

1808-09 Sverige förlorar Finland till Ryssland / Sweden loses Finland to Russia

1808-10 Anders Johan (1753) fånge i Ryssland/ prisoner in Russia

1899 Nils August Amnéus emigrerar till USA första gången - Emigrates to the USA for the first time

1899
Abel August (C), Karl Sivert (D), Ulrika (Ulla) (E) döda /deceased

1900 Per Daniel (A) död /deceased

1901 Lydia Lovisa (F) , Herman Nestor (G) dead/deceased. Inom loppet av två år har sex av sju grundare av grenarna A - G dött
/within two years' time sixe of the founders of branches A - G have died

1969 Jenny Amnéus, den sista släktingen som bodde i Röros dog - the last Amnéus in Röros, Norway, died

 

Lerum 27 januari 2009