m

Hemsidans innehåll - Table of Contents

             
Tabeller -
Charts
Tabell 1 - Chart 1 De första generationerna - the first generations
Tabell 2 - Chart 2 Per Amnéus åtta barn - Per's eight children
Tabell 3 - Chart 3 Familjerna A - G - Families A - G
Tabell 4 - Chart 4 Familj A - Family A (Generation 10)
Tabell 5 - Chart 5 Familj B - Family B (Generation 10)
Tabell 6 - Chart 6 Familj C - Family C (Generation 10)
Tabell 7 - Chart 7 Familj D - Family D (Generation 10)
Tabell 8 - Chart 8 Familj E - Family E (Generation 10)
Tabell 9 - Chart 9 Familj F - Family F (Generation 10)
Tabell 10 - Chart 10 Familj G - Family G (Generation 10)
Tabell 11 - 13 - Chart 11 - 13 (Generation 11 - 13) saknas/missing
Amnews

 

 

Historia -
History

1. Introduktion - Introduction (tidigt 1600-talet/early 1600s)
2. Tidsaxel - Timeline (1652 - 2009)

 

Fakta -
Facts

Bakom den torra statistiken/behind the facts:
Ellis, Amnaeus, Lundell, Nordström. Hedenqvist, Wahlström

 

Familjer -
Families
1. Namn som representeras i denna släkt - Names represented in this family
2. Släktnamnens härkomst - The orgin of a number of family names
3. De andra Amnéerna - The other Amnéus family
4. Vad hände med värmlandsgrenen? - What happened to the Värmland branch

Familj O
1. Olaus Andreae Amnaeus
2. Anders Amneus
3. En familj i en kyrkoherdebostad i Haverö - A family in the vicarage at Haverö
4. Per Amnéus (1779 - 1850)


Familj OW (under konstruktion / under construction)

Per Erik Amnéus 1810 - 1877

Familj A
Per Daniel Amnéus (1831 - 1900)

Familj B
Axel Johan Amnéus (1833 - 1881)
1. USA - Harriet Anchersen (by John Amnéus)
2. Tom's Recollections (Tom Amnéus)
3. Axel Johan Amnéus - minnesteckning av C.F. Berggren
/memorial sketch by A.F. Berggren


Familj C
Abel August Amnéus (1834 - 1899)

Familj D
Karl Sivert Amnéus (1836 - 1899)

Familj E
Ulrika (Ulla) Maria Amnéus (1838 - 1899)

Familj F
Lydia Lovisa Amnéus (1841 - 1901)

Familj G
Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 - 1901)
Personer -
Individuals
OW Filip Amnaeus (1690)
O Per Erik Amnéus (1810)
OX Per Daniel Amnéus (1831)
A Axel Johan Amnéus (1833)
B Abel August Amnéus (1834)
C Karl Sivert Amnéus (1836)
D Ulrika (Ulla) Maria Amnéus (1839)
E Lydia Lovisa Amnéus ( 1841)
F Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842)
G Anna Amnéus (1874)

Fler familjer
More families

1. Castegrén
2. Wagenius
3. Rutencrantz och von Plönnies

 

Platser -
Locations
1. Lillhem i Haverö - Lillhem, at Haverö
2. Graven i Haverö - The Haverö grave
3. Haverö, Røros och Ljusnedal - en resa tillbaka i tiden -
H, R and L, a journey back in time
4. Sandudds begravningsplats vid Lappviken i Helsingfors -
Sandudd, a Helsinki cemetery

Brev -
Letters

Familj O
1. Brev till Lydia från S. U (?) Orstadius
2. Brev till Lydia från mamma Anna Lovisa, f Orstadius -
3. Sjul Jönsson Hafverö den 30 December 1875
4. Liten lapp från / Short note from Maria Hedenqvist


Familj OW

Familj OX

Brev från Wendla Modig till hennes kusin Herrman Hvilan d. 21/10 1900

Familj A
1. Från Henric Johan Carl Amnéus (1864) till A. J. Jeanne Amnéus (1871)
2. Brev, skrivet av Per Daniel till sin mamma i december 1838
3. Ännu ett brev från Per Daniel, datum okänt
4. Ett brev från Signe Amnéus till Herman Amnéus Luleå (Röros struket) Roraas


Familj B
Marinpost 1458 den 22/5-43 (Axel Amnéus 1911) av Axel Amnéus

Familj C
1. Brev från Abel August Amnéus (1834 – 1899) till brodern A. J. Amnéus
2. Från Thilda Amnéus (1839 – 1921) till brodern

Familj D
1. Brev från Karl Sivert Amnéus, samt en nota - including a bill

Familj E
1. Från Ulla Amnéus (1838) till brodern Axel Johan (1833)
2. På baksidan (at the back of the letter) från Anna Lovisa Amnéus (The B-Family)

Familj F
1. Brev från Lydia Lovisa Amnéus, Lillhem den 12 april 1970
2. Brev från Sivert Amnéus till Lydia Ängom d 23 Januari 1869

Familj G
1. Kort brev från Herman Amnéus till hans syster, troligen skrivet 1854
2. Brev från Herrman Amnéus till Lydia, också troligen 1854

 

Kuriosa -
Misc.Foton -
Photos

1. Barn till Per Amnéus (1779 - 1850) - The children of Per Amnéus (1779 - 1850)

2. Kyrkoherden Anders Johan Amnéus (1804 - 1866) med familj
Anders Johan Amnéus (1804 - 1866), the vicar, with wife and children

3. Herman Nestor Amnéus (1842 - 1901) och Haverö kyrka med prästgården
Herman Nestor Amnéus (1842 - 1901) and Haverö church with the vicarage

4. Handlanden Per Daniel Amnéus (1831 - 1900), Röros
The merchant Per Daniel Amnéus (1831 - 1900)

5. Axel Johan Amnéus (1833 - 1881) med familj
Axel Johan Amnéus (1833 - 1881) with family


6. Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 - 1943) med fru och barn
Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 - 1943) with wife and children

7. Nils August Amnéus (1878 - 1952) och familj
Nils August Amnéus (1878 - 1952) with family


8. Herman Nestor Amnéus (1842 - 1901) och hustrun
Carolina Charlotta Castegrén (1846 - 1897)
Herman Nestor Amnéus (1842 - 1901) and wife
Carolina Charlotta Castegrén (1846 - 1897)

9. Barnen till Landskamrer Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 - 1901)
The children of Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 - 1901
)

 

Föremål -
Items

Brunt träskrin - brown wooden box 5 bilder / photos
Dödsannonser Herman Amnéus - obituary
Fler föremål från skrinet - more items from the box
Köpman P.D. Amnéus dödsannonser - obituary

 

Viktiga ändringar -
Important changes

Lerum 27 januari 2009