m

Kontakt

Den här hemsidan är främst avsedd för alla i släkten Amnéus och för alla som är besläktade med oss. För övriga besökare har innehållet möjligen ett visst allmänintresse. Var så goda alla och kontakta mig vid intresse eller om ni har något meddelande.

Mejla till christer snabel-a amneus.se
(förnamn
@ amneus punkt se)

Lerum 27 januari 2009

 

 

 


 

Contact

This site is designed for the Amnéus family and for all those who are related to us. For other visitors, these pages may have a certain attraction. Please, contact me if you have any interest in these pages or a message to convey!

Email me: christer at amneus.se
(christer + @ then amneus dot se)

Lerum January 27th 2009