m

Om sidan

Den här hemsidan är främst avsedd för alla i släkten Amnéus och för alla som är besläktade med oss. För övriga besökare har innehållet möjligen ett visst allmänintresse. God läsning!

Släkten finns i dag representerad i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Australien och USA och kanske även i andra länder som Finland.

I regel står all text på svenska med en engelsk sammanfattning. Undantag kan finnas.

Webbmaster och redaktör är Christer Amnéus, som tillhör B-släkten (far Axel, farfar Anders Johan, farfarsfar Axel Johan och farfars farfar Anders Johan) och G-släkten genom farmor Anna Karolina, född och gift Amnéus. Hennes far var Herman Nestor.

Webbmastern och redaktören är språklärare på gymnasiet och bosatt i Lerum, gift och har vuxna barn samt barnbarn.

Lerum 4 april 2016

 

 


 

About the Page

This site is designed for the Amnéus family and for all those who are related to us. For other visitors these pages may have a certain attraction. Enjoy them!

Today the family is represented in countries like Sweden, Norway, Denmark, Germany, Australia and the USA, maybe even in Finland.

All texts are basically in Swedish with an English summary. There are exceptions. The English parts are in blue letters.

Webmaster and editor is Christer Amnéus. who belongs to the B-family (father Axel, his father Anders Johan, his father Axel Johan and his father Anders Johan) and the G-family through father's mother Anna Karolina, born and married Amnéus. Her father was Herman Nestor.

The webmaster and editor is a language teacher at an Upper Secondary School / College and is resident in Lerum, east of Gothenburg. He is married and has grown-up children and also grandchildren.

Lerum April 4th 2016