m

Privat

Här har vi möjligheten att skriva saker som inte nödvändigvis läses av icke inbjudna. Det är dock troligt att andra kommer att hitta dit.

Jag kommer snart att fylla på denna avdelning.

1. Tack för de mejl som kommit från USA, Danmark, Nederländerna, Schweiz och Sverige, där ni uttrycker ert stöd för denna nya släktsida.

Christer Amnéus

Lerum 27 januari 2009

 


 

Strictly Family

This is the spot for written material that is not necessarily to be read by non-invited. Probably others will sooner or later find this page.

I will supply you with material later on.

1. Thank you very much for your support for our new family site, that you show in emails from the USA, Denmark, the Netherlands, Switzerland and Sweden.

Christer Amnéus

Lerum January 27th 2009