m

Redaktören har ordet

Så är äntligen den första versionen av hemsidan tillgänglig.
Den tillägnas min far
Axel Johan Amnéus (1911- 1968),
min syster
Margareta Hammer (1945 - 2005)
och
min fars kusin i Colorado, USA
John Amnéus (1917 - 2010)

Materialet baseras på de utgåvor av släktboken som utkommit, Anteckningar om Släkten Amnéus, 1892 resp 1900, tredje upplagan 1924 och Amnéus Family 1650 - 1995 (utgiven 1995)
samt det material som finns i släktarkivet och de upplysningar jag fått genom otaliga besök på bl a Landsarkivet i Göteborg.

De senaste tre åren har min prenumeration på ArkivDigital (kyrkoböcker på nätet) med tillgång till så gott som samtliga kyrkoböcker i Sverige varit ovärderlig för släktforskningen.

Det här är mina tidigare generationer:
1. Bengt Mattsson ? - 1653
2. Filip Ellis ? - 1673
3. Olaus Andrae Amnaeus 1652 - 1689
4. Anders Amneus 1687 - 1739
5. Anders Amnéus 1723 - 1782
6. Anders Johan Amnéus 1753 - 1821
7. Per Amnéus 1779 - 1850
8. Anders Johan 1804 - 1866
9. Axel Johan 1833 - 1881
10. Anders Joh (Jeanne) 1871 - 1943
11. Axel Johan 1911 - 1968
12. Anders Christer (1944 - )
+ ytterligare två generationer med mina barn och barnbarn

Lerum 28 februari 2014

 


 

The Editor's Words

Finally the first version of our site is available.
It is dedicated to my father
Axel Johan Amnéus (1911- 1968),
my sister
Margareta Hammer (1945 - 2005)
and my father's cousin in Colorado
John Amnéus (1917 - 2010)

The material is based upon earlier editions of our family books in 1892, 1900, the third edition in 1924 and Amnéus Family 1650 - 1995 (published in 1995) and also on the material in the family archives and through information obtained during many hours in the county archives.

The last three years I have had a subscription of ArkivDigital (Swedish church records on the Internet). The access to almost all church records in Sweden for hundreds of years has been of the utmost value in my search for our roots.

These are my earlier generations:
1. Bengt Mattsson ? - 1653
2. Filip Ellis ? - 1673
3. Olaus Andrae Amnaeus 1652 - 1689
4. Anders Amneus 1687 - 1739
5. Anders Amnéus 1723 - 1782
6. Anders Johan Amnéus 1753 - 1821
7. Per Amnéus 1779 - 1850
8. Anders Johan 1804 - 1866
9. Axel Johan 1833 - 1881
10. Anders Joh (Jeanne) 1871 - 1943
11. Axel Johan 1911 - 1968
12. Anders Christer (1944 - )
+ two further generations of my children and my grandchildren

Lerum February 28th 2014