2014 dnam

NY Släktbok

Start - introduktion

Välkommen till denna hemsida.

I vänstermenyn hittar du de under-avdelningar som finns. Betrakta dem som kapitel i en bok.

Börja med Amnews för att se om det finns viktiga nyheter.

Under Viktiga förändringar finns tillägg och ibland helt nya sidor.

Kontrollera de olika avdelningarna i vänster-menyn för att se om de utökats sedan ditt senaste besök.

Via Kontakt kommer E-postadresser till olika medlemmar av släkten att göras tillgängliga genom ett mejl till undertecknad.

Länkar till olika familjemedlemmar kommer att läggas ut om dessa så önskar.

Till början av sidor kommer du genom att klicka till vänster om texten när handen visas. (Gäller vissa långa sidor) För att komma uppåt eller neråt scrollar du helt enkelt med musen.

Copyright Christer Amnéus
Vad beträffar innehållet och dess utformning på hemsidan får du gärna kopiera för släktbruk men inte kommersiellt eller för ekonomisk vinning. Svensk lag gäller för allt material.


Christer Amnéus
Lerum 27 januari 2009


 

Start - Introduction

Welcome to this site.

In the menu on the left you will find the contents. It is almost like a book - where the menu is the chapters.

Start by looking at Amnews to see if there is any important news.

Under Viktiga förändringar/Important changes you will find amendments and sometimes completely new pages.

Browse through the various parts of the left menu to see if any changes have been made since your previous visit.

Kontakt/Contact will give you a possibility to get email addresses to other members of the family. Send me a mail and I will forward them to you.

Länkar/Links to different family members will be available if they so desire.

To get back to the top (here) click on the invisible "back to the top" to the left of the text. When you see the hand you're there. (Does apply for some long pages) To go back to the top or downwards you simply scroll with the mouse,

Copyright Christer Amnéus
as far as this homepage is concerned.
Feel free to copy for family use only, not commercially or for economical reasons. Common laws apply for the entire material.

Christer Amnéus
Lerum, January 27th 2009