m


Släkttabeller - Family charts

Tabell 1 - Chart 1 De första generationerna - the first generations
  Generation 1 Bengt
Mattsson
? -
1653
Elisabeth
Thomasdotter
? -
1677
Generation 2 Katarina
Bengtsdotter
1632 -
1703?
Filip
Ellis
? -
1673
  Generation 3 Olaus Andreae
Amnaeus
1652 -
1689

Elisabeth
Ellis

1659 -
1693
Generation 4 Anders
Amneus
1687 -
1739
Agata
Booklund
1704 -
1749
Generation 5 Anders
Amnéus
1723 -
1782
Eufrosina
Reuterhusen
1731 -
1778
Generation 6 Anders Johan
Amnéus
1753 -
1821
Kristina
Staaff
1739 -
1807
Generation 7 Per
Amnéus
1779 -
1850
Maria
Hedenqvist
1782 -
1853
                 

Tabell 2 - Chart 2 Per Amnéus åtta barn - Per's eight children

                 
Generation 8 Anders Johan Per Erik Kristina Carl Zacharias Johanna Sofia Nestor Emelia
1804 - 1866 1810 - 1877 1808 - 1825 1813 - 1869 1815 - 1896 1817- 1891 1819 - 1876 1823 - 1825
Generation 9 Barn / Children Barn / Children Barn / Children Barn / Children
Familj A Per Daniel Fritjof Vendla Maria Maria Magdal.
Familj B Axel Johan Teresia Berlin
Familj C Abel August Nestor  
Familj D Karl Sivert Artur August
Familj E Ulrika (Ulla) Teodor
Familj F Lydia Lovisa Karl Helmer
Familj G Herman Nestor Nestor
Vendla Maria
Selma Emelia

Tabell 3 - Chart 3 Familjerna A - G - Families A - G

Familj A Familj B Familj C Familj D Familj E Familj F Familj G
Generation 9 Per Daniel Axel Johan Abel August Karl Sivert Ulrika (Ulla) Lydia Lovisa Herman Nestor
  1831 -1900 1833 - 1881 1834 - 1899 1836 - 1899 1838 - 1899 1841 - 1901 1842 - 1901  


Barn/Children

Signe Anders Johan Anders Johan Anna Eleonora Johannes Anna Karolina
Generation 10 Maria Anna Regina Karl August Johan Anders Anna Märta Signe Johanna
Anna Ingbertina Herta Matilda Wilhelm
Eva Matilda Paul Emanuel Agnes Maria
Johan Carl Nils August Ilia Maria Harald Per Herta Lovisa
Johan Anders Karl Svante Ernst Herman Otto
Astrid Lydia Axel Theodor
Karl Einar Herman Wagenius
Knut Herman Ernst Helmer
Per Arvid Signe Teresia
Augusta Gunnar Per
Jenny
Lydia Ulrika

Tabell 4 - Chart 4 Familj A - Family A (Generation 10)

  Signe Maria Anna Ingbertina Johan Carl Johan Anders Astrid Karl Einar Knut Herman Per Arvid Augusta Jenny Lydia Ulrika
  Ester Jacob E Maria Ruth
  Nils Ernst H Karl Edith
  Herje Erik O Astrid Judith
  Otto Astri Jenny Per Henrik
  Löfvenmark Axel E Sjöstedt Reidun
    Arvid O    
  Per R                  
  Knut A                  
  Henrik H                  
  Sigrid                  
  Ingeborg                  
  Martin B                  
  Löfvenmark                  

Tabell 5 - Chart 5 Familj B - Family B (Generation 10)

Anders Joh (Jeanne) 1871 Anna Regina 1872 Herta Matilda 1877 Nils August 1879
Aina Lucie 1907 Ragni 1898 Nils Harald 1907 Thomas Axel 1907
Blanche Ingrid 1908 Nielsen Herta Matilda 1908 William Thedore1909
Axel Johan 1911 Paul Axel 1911 John Sigfrid 1917
Olof Filip 1912 Hertha Anna 1913 Daniel Anchersen 1919
  Harriet Maria 1914
  Wagenius

Tabell 6 - Chart 6 Familj C - Family C (Generation 10)

Anders Johan 1866 Karl August N 1868 Wilhelm 1869
Sven Abel 1902
Johan Bror 1903
Knut Anders 1908

Tabell 7 - Chart 7 Familj D - Family D (Generation 10)

 

 

Anna Eleonora
1863
Johan Anders
1864
Eva Matilda
1865
Ilia Maria
1866
Karl Svante
1868
Lydia Karolina
1869
Herman
1871
Ernst Helmer
1872
Signe Teresia
1874
Gunnar Per
1878

  Karl Sixten
1896
Ingrid Margareta
1915
Gunnar Johan A 1906 Eva
Ellen
1913
  Karin Ingeborg
1897
Karl Sivert 1907 Johan
Bertil
1916
  John Erik
1900
Ernst Ragnar
1912
Karl
Anders
1918
  Sigrid Elisabeth
1901
 

 

Tabell 8 - Chart 8 Familj E - Family E (Generation 10)

Ulrika (Ulla) 1838
Anna Märta
1872
Paul Emanuel
1874
Harald Per
1875
Ernst Herman
1879
Axel Theodor
1881
Johannes
1871
Gudrun Birgitta 1910  
Anna Märta 1872  
Paul Emanuel
1874
 
Harald Per
1875
 
Ernst Herman
1879
 
Axel Theodor
1881
 
Wagenius  
                 

Tabell 9 - Chart 9 Familj F - Family F (Generation 10)

  Lydia Lovisa 1841


Tabell 10
- Chart 10 Familj G - Family G (Generation 10)

 
 
 
Anna Karolina
1874
Signe Johanna
1875
Agnes Maria
1878
Herta Lovisa
1879
Otto
1881
Aina Lucie
1907
Gunnar Otto
1905
  Gösta
1906
en son
1912
Blanche Ingrid
1908
Signe Brita
1906
Stina Claesdotter
1908
Britt-Siv
1916
Axel Johan
1911
Barbro Maria
1908
Claes
1911
Gerd Margareta
1923
Olof Filip
1912
Anna Kerstin
1915
Birgitta
1915
samma som tabell 5/
same as Chart 5
Eurenius Sandels


Tabell 11 - 13
- Chart 11 - 13 (Generation 11 - 13)
finns inte här eftersom de är väldigt omfattande och födda under 1900-talets senaste 75 år
are not included as they are very comprehensive and live - or have lived - in the last 75 years or so

Lerum 27 januari 2009