Välkommen / Welcome

Stortorget, Gamla stan, Stockholm / The Grand Square, the Old Town, Stockholm, Sweden

Bläddra i våra menyer och lär känna denna stora släkt med alla ingifta.
Browse our menus and get to know more about this large family and all its in-laws.

En gång i slutet av 1600-talet bodde kaplanen/prästen Olaus Andreae Amnaeus, ( född 1652 eller tidigare), i Gamla Stan i Stockholm.
19 februari 1678 skedde giftermål för Wällärde Hr Oloff Amnaeus och Jungfru Elisabet Philipsdotter Ellis, dotter till Perukmakaren Philip Ellis och hans hustru Catharina Bengtsdotter Roslin.

Once in the late 1600s the chaplain Olaus Andreae Amnaeus, (born in 1652 or earlier), lived in the Old Town of Stockholm, Sweden.
In 1678, on February 19th the marriage between Olaus Amnaeus and Maiden E.P. Ellis, daughter of wigmaker P. Ellis and his wife C. B. Roslin, was celebrated