Tidsaxel och viktiga årtal /Timeline and important years

A. Tidsaxel/Timeline

Anders Olofsson
(early 1600s –  ca 1685)

Olaus Andreae Amnaeus
(ca 1652-1689)

Anders
(1687-1739)

Anders
(1723-1782)

Anders Johan
(1753-1821)

Per
(1779-1850)

Anders Johan
(1804-1866)
Hans barn (familjerna A-G)
nedan/
His children (Families A-G)
below

A: Per Daniel
(1831-1900)

B: Axel Johan
(1833-1881)

C: Abel August
(1834-1899)

D: Karl Sivert
(1836-1899)

E: Ulrika (Ulla)
(1838-1899)

F: Lydia Lovisa
(1841-1901)

G: Herman Nestor
(1842-1901)

OW: Filip Amnaeus
(1690-1748) son till Olaus
Andreae/son of Olaus

OX: Per Erik Amnéus
(1810-1877) Pers son/son of Per

B. Viktiga årtal/Important years

Early 1600s Anders Olofsson, far till Olaus, född/ Olaus´ father, born

1652 Olaus Andreae Amnaeus född/born

1653 Bengt Mattsson ”Ryssetolk” död/Russian interpreter deceased

1690 Filip Amnaeus född/born
(först i OW-familjen/ first member of the Family OW)

1709 Karl XII förlorar slaget vid Poltava./Charles XII is defeated
by the Russians at the Battle of Poltava.

1733 Filip Amnaeus gifter sig i Karlstad, tolv barn
ett överlevde till vuxen ålder./
F.A. marries in Karlstad, 12 children,
one survives to reach adulthood.

1757 Anders Amnéus (född 1732) anställning i Pommern, Tyskland/
A.A. position in Pomerania, Germany, then part of Sweden

1776 Den amerikanska självständighetsförklaringen/
The Declaration of Independence

1808-1809 Sverige förlorar Finland till Ryssland./
Sweden loses Finland to Russia.

1808-1810 Anders Johan Amnéus, officer, fånge i Ryssland/
A.J., officer, prisoner in Russia

1899 Nils August Amnéus emigrerar till USA./ emigrates to the USA.

1899 Abel August (C), Karl Sivert (D), Ulrika (Ulla) (E) döda/deceased

1900 Per Daniel (A) död/deceased

1901 Lydia Lovisa (F) and Herman Nestor Amnéus (B) döda/deceased
Inom loppet av två år har sex av de sju grundarna av grenarna A-G dött./
Within only two years six of the founders of our branches A-G have died.

1969 Jenny Amnéus, den sista släktingen i Röros död/
J.A, the last Amnéus in Röros, Norway, died.

1995 AMNÉUS FAMILY 1650-1995 kommer ut./is published.

2003-2010 De fyra grundarna av Amnéus i USA dör./
Our four founding fathers in the USA die.
William 1996, Daniel 2003, Tom 2004, John 2010

2016 Amnéus och andra släkter kommer ut/
Amnéus and other families is published.

Det var en gång en man vid namn Anders Olofsson som troligen föddes omkring 1625 och antagligen dog 1685 ca. Han och hans för oss okända hustru fick en son vid namn Olaus Andreae. Denne är vår äldsta kända stamfar. Vi vet att Olaus’ fru Elisabeth Ellis (Eliaeson) var dotter till Filip Ellis och hans hustru Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarinas far var Bengt Mattsson och hennes mor Elisabeth Thomasdotter.

A man called Anders Olofsson, probably born around 1625 and assumed dead in or before 1685, and his wife, had a son, Olaus. He is the oldest known member using the name Amnaeus. His wife Elisabeth Ellis (Eliaeson) was the daughter of Filip Ellis and his wife Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarina’s father was Bengt Mattsson and her mother Elisabeth Thomasdotter.

Generation 1: Bengt Mattsson M: Elisabeth Thomasdotter
Generation 2: Filip Ellis M: Katarina Bengtsdotter
Generation 3: Olaus Andreae Amnaeus M: Elisabeth Ellis

Olaus Andreae Amnaeus föddes i Tärby, utanför Borås, Västergötland. Så småningom blev han kaplan i Storkyrkan i Stockholm. Han fick många barn under sitt korta liv. Frun gifte sedan om sig och fick ännu fler i sitt äktenskap med prästen Welin.

Olaus was born in Tärby, a parish close to Borås, in the province of Västergötland (western Sweden). He later became chaplain in the Great Church of Stockholm. He and his wife had a large family. After his death as quite a young man, the widow married another clergyman called Welin and had more children.