Tidsaxel/Timeline

Viktiga årtal/Important years
MISSTAG/ERROR
Se nedan./See below.
1709 Karl XII förlorar slaget vid Poltava och ryssarna vinner./Charles XII loses the Battle of Poltava. The Russians win.

Det var en gång en man vid namn Anders som troligen föddes omkring 1625. Han och hans för oss okända hustru fick en son vid namn Olaus Andrae. Denne är vår äldsta kända stamfar. Vi vet att Olaus’ fru Elisabeth Ellis (Eliaeson) var dotter till Filip Ellis och hans hustru Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarinas far var Bengt Mattsson och hennes mor Elisabeth Thomasdotter.

A man called Anders, probably born around 1625, and his wife, had a son, Olaus. He is the oldest known member using the name Amnaeus. His wife Elisabeth Ellis (Eliaeson) was the daughter of Filip Ellis and his wife Katarina Benktsdotter (Roselin). Katarina’s father was Bengt Mattsson and her mother Elisabeth Thomasdotter.

Generation 1: Bengt Mattsson M: Elisabeth Thomasdotter
Generation 2: Filip Ellis M: Katarina Bengtsdotter
Generation 3: Olaus Andrae Amnaeus M: Elisabeth Ellis

Olaus Andrae Amnaeus föddes i Tärby, utanför Borås, Västergötland. Så småningom blev han kaplan i Storkyrkan i Stockholm. Han fick många barn under sitt korta liv. Frun gifte sedan om sig och fick ännu fler i sitt äktenskap med prästen Welin.

Olaus was born in Tärby, a parish close to Borås, in the province of Västergötland (western Sweden). He later became chaplain in the Great Church of Stockholm. He and his wife had a large family. After his death as quite a young man, the widow married another clergyman called Welin and had more children.