Amnéus och andra släkter (bok)

AMNÉUS OCH ANDRA SLÄKTER (TITLE OF A BOOK ABOUT OUR FAMILY)

Här förekommer minst 15 andra ingifta släkter med bakgrund / The book contains at least 15 other families (in-laws) and their background

Information can be found on https://lagompublishing.com.

This book is written in Swedish and contains material about the Amnéus family and other connected families.

Denna bok finns redan att läsa som tryckt bok. Den handlar om den gamla släkten Amnéus och om många av de närbesläktade familjerna genom historiens lopp.

Beskrivning:

Amnéus och andra släkter ska ses som ett försök till en historisk tillbakablick som är av allmänt intresse i första hand men även i andra hand för de berörda familjerna som i det gigantiska släktspindelnätet har gemensamma anor och utspätt DNA.

Här presenteras utdrag ur släkten Amnéus och dess historia under de senaste 450 åren. Många ingifta släkter är inkluderade med namn som Ellis, Roslin/Rosenlindt, Reimers, Reuterhusen, Staaff, Hedenqvist, Borgström, Landgren, Nordström, Orstadius, Dillner, Berlin, Wilander, Ronander, Arnlöf, Wagenius, Castegrén, Löfvenmark, Eurenius, Sandels, Höppener och många andra.

Ur innehållet: tillfångatagna officerare i Ryssland, minsprängd styrman 1945, hovrättsassessorn ska mördas, från en mordplats till ett liv i fattigdom, porträttkungen Roslin, släkten i det ryska Finland, promenad i Stockholm på 1680-talet, hur dog kungarna, Vrouwe Elisabeth och Nieuw Kroon, Amnéus Boghandel i Norge, sittstrejk och flykt från Saddam Husseins Irak, textutdrag från böcker av medlermmar, korta presentationer av ingifta släkter, tabeller över släktförhållanden.