AmNews

LATEST NEWS
Förnamn/First names
Born: Björn Raphael Axel Vicinius Amnéus

2023
Förnamn/First names

Vilka förnamn har de yngre medlemmarna i släkten i dag? Här visas några av dem alla, enbart ett namn per person. Vill du ha med något som inte finns med så meddela Christer Amnéus. Alla heter inte Amnéus i efternamn men har en förälder eller närstående som heter/hetat det.

What first names do the young members of our family have today? A number of them are shown here, only one name per person.
If you want to add a name, which is not included, then let me know (Christer Amnéus). Everyone does not have Amnéus as their family name but has a parent or close relative called that.

Flickor/Girls: Sofie, Isabelle, Maxwell, Julienna, Andrea, Minette, Rebecca, Alvi, Sandra, Edna, Stephanie, Adèle, Stella, Minna, Beatrice, Elisabeth, Amalie, Lovisa, Selma, Annabelle, Ella, Agnes

Pojkar/Boys: Eskil, Max, Noah, Rebecca, Jacob, Jonathan, Björn, Charlie, Elliot, Colin, Albert, Emil, Sebastian, Gustav, Hjalmar

Född/Born
2023

Den 29 augusti 2023 föddes BJÖRN Raphael Axel Vinicius i ´s Gravenhage, Nederländerna, son till Gustav Amnéus (född i Göteborg , Sverige) och Camila* Milena Silva Paiva, Brasilien. Han följer traditionen att heta Anders, Axel eller Johan. Hans förfäder var: Anders Olofsson (ca 1600-), Olaus Andreae Amnaeus, Anders, Anders, Anders Johan, Per, Anders Johan, Axel Johan, Anders Johan, Axel, Johan, Anders Christer*, Anders Jonas* and Axel Gustav* Amnéus (hans far).

On August 29th 2023 BJÖRN Raphael Axel Vinicius was born in ´s Gravenhage, the Netherlands, son of Gustav Amnéus (born in Göteborg/Gothenburg, Sweden) and Camila* Milena Silva Paiva, Brazil. He follows the tradition to be named Anders, Axel or Johan.His ancestors were: Anders Olofsson (ca 1600-), Olaus Andreae Amnaeus, Anders, Anders, Anders Johan, Per, Anders Johan, Axel Johan, Anders Johan, Axel, Johan, Anders Christer*, Anders Jonas* and Axel Gustav* Amnéus (his father).

2020-2021
Inom loppet av några månader förlorade släkten tre syskon, Cecilia (född 1932), Henrik (född 1935) och Wilhelm (född 1937). alla födda Amnéus.
In the course of a few months our family lost three siblings, Cecilia (born in 1932), Henrik (born in 1935) and Wilhelm (born in 1937).

1 oktober 2019
Läs om Philip Amnéus sista tre år som sjöman i Afrika och Asien. Välj Philip Amnéus – sjöman/sailor under Personer/Individuals. Gå långt ner i pop-up menyn. Välj inte Filip Amnaeus överst.
Read about Philip Amnéus and his last three years in life as a sailor in Africa and Asia. Go to Philip Amnéus – sjöman/sailor under Personer/Individuals at the bottom of the pop-up menu. Do not choose Filip Amnaeus at the top of the menu.

30 september 2019
Bokverket Sveriges Kungasläkt av Per Andersson i tre band har kommit ut. Den innehåller 275000 namn på Vasaättlingar. För vår släkt är sidorna som börjar med 2595 i Band III intressanta. Se under Dokumentation för mer info om beställningar och pris.
The three books on the Vasa Family can now be purchased. They contain the names of 275,000 individuals (including in-laws). For our family, the pages starting with 2595 in the third book are of great interest.
Go to Dokumentation in the upper right corner and look for Sveriges Kungasläkt (the official name) for orders and prices.

21 augusti 2019/August 21 2019
Minnestavlan finns på plats på Tärby kyrkogård tack vare Andreas Jansson och Svenska kyrkan i Fristad, Vi tackar dem för den fina insatsen. Gå till TÄRBY till höger i menyn och tryck på Tärby (inte Tärby Galleri eller stenen på Ön)
The memorial plaque is now in place at the Tärby churchyard/cemetery, thanks toAndreas Jansson and the Swedish Church in the parish of Fristad. Thank you very much for your great effort. Go to TÄRBY, press Tärby and you will find the English translation further down the page. Additionally you can then go to the gallery and the section about the stone.

16 april 2019/April 16th 2019
En minnestavla kommer att sättas upp vid Amnaeus/Olofssonsgraven i Tärby, Västergötland. Ännu en gång tack till Andreas Jansson och medlemmar i församlingen, inklusive prästen.
A memorial plaque will be placed at the Amnaeus/Olofsson grave at the cemetery in Tärby (village), Västergötland (province). Once again, thank you Andreas Jansson and members of the parish, including the (assistant) vicar.

12 mars 2019/March 12th 2019
Christer Amnéus åker till Tärby för att få en uppfattning om vår anfaders hembygd. Foton kommer att tas och resultatet av besöket publiceras här på sidan.
Christer Amnéus intends to visit Tärby (a small place/parish) to get to know the neighbourhood of one of our first ancestors. The material (photos and text) will be displayed on this site.

4 mars 2019/March 4th 2019
Hemsidan läggs ut på riktigt. Visst arbete pågår men detta är den färdiga sidan.
Our site is published. It is still under construction but it is a matter of details.

Februari/February 2019
Arbetet med hemsidan påbörjas och beräknas ta några veckor.
Work on this site begins and is estimated to be in full bloom in a couple of weeks.

December 2018
Släktforskaren Andreas Jansson upptäcker en gravsten som påverkar alla i släkten Amnéus och vår historia.
Andreas Jansson, a genealogist, discovers a grave stone which affects all of the Amnéus members. It reveals more about our ancestry.

Hösten/Autumn/fall 2018
Amnéus hemsida hackas och måste stängas av webbhotellet.
The Amnéus site is hacked and has to be closed down by the web hotel.