Axel Johan Amnéus

Läkaren och forskaren / The doctor and scientist

B

Axel Johan Amnéus, född 1833, var son till Anders Johan Amnéus (1804), kyrkoherden i Haverö, Medelpad, och Anna Lovisa Orstadius. Han är stamfar för grenen B som senare innehöll namn som de följande:
Wilander, Lovén, Hammer, Ståhlsparre, Thollén, Wagenius, Lundgren, Westerlund, Lönnroth, Himmelman, Linders, Ekbrand, Anchersen, Seiler, Phelps and Dudzinski.

Axel Johan, born in 1833, was the son of Anders Johan Amnéus, the vicar in Haverö in the province of Medelpad and Anna Lovisa Orstadius. He is thus the first Amnéus of the B-Family. This branch contains family names like:
Wilander, Lovén, Hammer, Ståhlsparre, Thollén, Wagenius, Lundgren, Westerlund, Lönnroth, Himmelman, Linders, Ekbrand, Anchersen, Seiler, Phelps and Dudzinski.