De andra amnéerna/The other Amnaeus family

I Västergötland existerade en släkt med namnet Amnéus, som enligt tradition – och forskning – inte har med vår att göra.

Helgo Samuel Amnaeus, präst / Helgo Samuel Amnaeus, priest
Johanna Beata Amnaeus, syster till Helgo Samuel /the sister of H.S.A.

Gravarna finns på kyrkogården i Husaby, Västergötland.
The two graves above are situated at the cemetery at Husaby, the province of Västergötland.

Deras kända historia börjar med bonden Peter (Pär) Carlsson, gift med Karin Andersdotter. Detta par fick sonen Helgo Amnæus, född 25 april 1701, död 28 februari 1762, som ingick äktenskap med Johanna Beronius. Han föddes i Bosgården i Lekåsa (mellan Vårgårda och Vara) och blev kyrkoherde.

Deras son var Samuel Amnæus, 1743 – 1797, som blev komminister i Rångedala, öster om Borås. En annan präst, Ericus Mattiæ Amnæus, död 1715, tjänstgjorde som kyrkoherde i Lekåsa fr o m 1679.

Om denne var släkt med övriga här ovan nämnda är inte känt, men kan synas troligt. En annan person med vårt efternamn var Andreas Magni Amnæus. Andra var: Anna Maria Amnäus (f 1738, Tämta och Kölaby), Caisa (demois 1731 Köla) och Johanna B (Rångedala).

In the province of Västergötland (West Sweden) a family by the name of Amnaeus existed. Their history starts with the peasant Peter Carlsson and his wife Karin Andersdotter. At least three of their sons became vicars. It has not yet been established whether we have the same origin. It seems likely but can not be proven.