Familj A/Family A

Per Daniel Amnéus (1831 – 1900) är stamfar till Familj A. Hans första två barn, Signe och Maria, gifte sig med två bröder, Nils (1846 – 1885) resp. Jacob Löfvenmark (1847 – 1920). Anna (1864 – 1934) gifte sig med Fredrik Sjöstedt, en köpman och bonde i Funäsdalen.Henric Johan Carl (1864 – 1940), det fjärde barnet, var tvilling. Han förblev ogift. Efter att ha arbetat i Trondheim och Oslo kom han till Hudiksvall och fick sedermera höga positioner inom bankväsendet och också vicekonsul i Göteborg. Barn nummer 5, Johan Anders Gustaf Amnéus (1865 – 1928), gifte sig med Helga Hauan ( 1871 – 1961). Han arbetade inom Kristiania (nuvarande Oslo) med stadens handel, rederinäring och industri. Han publicerade också olika rapporter i Kristiania. Astrid (1868 – 1946) emigrerade till USA och tiibringade den mesta tiden där. Hon gifte sig med Gustaf Gjertsen (1865 – 1942). Einar August Karl (1869 – 1934) blev amerikanske medborgare och hade en tvättinrättning i St. Helena. Knut Herman (1870 – 1938) lämnade Norge och blev kassör i diverse sågverk i Norrland. Per Arvid ((1871 – 1889) var nummer nio och blev snickare. Han dog av difteri. Augusta Sofia (1872 – 1951) emigrerade till USA men återvände och startade en blomsteraffär i Röros. Jenny (1874 – 1969) tog över sin fars bokhandel och utvecklade den. Hon förblev ogift. Nummer tolv i barnaskaran var Lydia Ulrika (1876 – 1876),

I modern tid finns hans ättlingar representerade i Sverige, Norge och USA.

Per Daniel Amnéus (1831 – 1900) is the first Amnéus in Family A. His two first children, Signe och Maria, married two brothers, Nils (1846 – 1885) and Jacob Löfvenmark (1847 – 1920). Anna (1864 – 1934) married Fredrik Sjöstedt, a merchant and tenant in Funäsdalen (place near the Norwegian border). Henric Johan Carl (1864 – 1940), the fourth child, was a twin. He remained unmarried. After having worked inTrondheim and Oslo he came to Sweden, to the town of Hudiksvall and later held high positions in a bank. He was also vice consule in Göteborg. Child #5, Johan Anders Gustaf Amnéus (1865 – 1928), married Helga Hauan ( 1871 – 1961). He worked for Kristiania (today: Oslo) with trade, shipping and industry. He published various reports in and about Kristiania. Astrid (1868 – 1946) emigrated to the USA and spent most of her days there. She married Gustaf Gjertsen (1865 – 1942). Einar August Karl (1869 – 1934) became an American citizen and founded a laundry ini St. Helena. Knut Herman (1870 – 1938) left Norway to become a cashier in different saw mills in Norrland (hte nothernmost provinces of Sweden). Per Arvid ((1871 – 1889) was #9 and trained to be a carpenter. He died of diphteria. Augusta Sofia (1872 – 1951) emigrated to the USA but returned and startedflorist and wreath-binding shop in Röros (Norway). Jenny (1874 – 1969) took over her father’s bookshop and developed it. She remained unmarried. #12 and the last of the children was Lydia Ulrika (1876 – 1876),

Today several descendents are represented in Sweden, Norway and the USA.