Familj C/Family C

Familjen C börjar med Abel August Amnéus (1834 – 1899) och Matlida (Thilda) Rebecka Ronander (1839 – 1921). De hade sönerna Anders Johan (John) Gustav (1866 – 1905) som under ett par år arbetade inom järnvägen i Paraguay, Sydamerika och dessutom senare ölbryggning i Bayern. Han dog ogift. Karl August Nestor (1868 – 1877) dog av difteri endast nio år gammal. Wilhelm (1869 – 1930) var domare och hade därefter antällning vid SJ. Han var gift med Anna Ulrika Ahlbom (1874 – ). Bland deras barn kan nämnas Johan Bror Erik (1903 – 1974), som blev Sveriges yngste sjökapten på sin tid, var gift med Karin Hegardt (1904 – 2005). En av deras söner, Henrik Johan Wilhelm (1935 – )är mest känd som SVeriges ambassadör i Irak och sin bok Vägval Irak.Knut Anders Nestor bosatte sig i Danmark, där det i dag finns medllemmar av släkten.

The C-Family starts with Abel August Amnéus (1834 – 1899) and Matlida (Thilda) Rebecka Ronander (1839 – 1921).They had the three sons Anders Johan (John) Gustav (1866 – 1905) who for a couple of years worked for the railway in Paraguay, South America and then also iat abrewery in Bavaria, Germany. He died unmarried. Karl August Nestor (1868 – 1877) died of diphttheria at the age of nine. Wilhelm (1869 – 1930) became a judge and later on in life held a position with Swedish Rail.He was married to Anna Ulrika Ahlbom (1874 – ). Among their children Johan Bror Erik (1903 – 1974), Swedish youngest sea captain in those days, must be mentioned. He was married to Karin Hegardt (1904 – 2005). One of their sons, Henrik Johan Wilhelm (1935 – )is primarily known for being the Swedish ambassador to Iraq and also for his book Vägval Irak. Knut Anders Nestor settled down in Denmark, where there are a couple of family members today.