Familj D/Family D

Precis som B-familjen är D-familjen en omfattande gren med många medlemmar. Det hela började med Karl Sivert Amnéus (1836 – 1899) och hans hustru Eva Kristina Eleonora Ahrlöf ( 1837 – 1912). Han uppehöll en tjänst som inspektoroch skogsförvaltare hos James Dickson & Co. Till familjens gård Åkerslund i Ljusdal kom ofta släktingar och vänner på besök. En av sönerna, Johan Anders (1864 – 1917) blev apotekare i Flen. Han var gift med Agda Kristina Bergvall (1865 – 1947). Sonen Karl Sixten (1896 – 1970) hade olika höga anställningar inom skogsnäringen. John Erik ( 1900 – 1973), den yngre brodern, valde juridikens bana i stället. Hans son Per-Erik (1934 – ) valde också han naturtillgångarnas värld och sysslade med malm under sin yrkesverksamma tid. Numera bor han och hustrun Birgitta Forsberg (1936 – ) vid Kolmården med utsikt över Bråviken. Andra medlemmar av D-Familjen är Björn Thorolf (1937 -) och hans fru Gunilla Hellström (1940 – ). En av deras tre döttrar, Caroline, är i dag känd mezzosopran, utdiplomerad från Birmingham Conservatoire 2004. Bland hennes operaroller märks Maddalena i Rigoletto och Modern i Hans och Greta. Övriga barn till Karl Sivert är Eva Matilda (1865 – 11881). Även hon dog av difteri. Ilia Maria Lovisa (1866 – 1953) arbetade på en pastorsexpedition. Hon dog ogift. Karl Svante (1868 – 1890) blev officer men dog av blodbrist. Lydia Karolina (1869 – 1954) var nästa barn. Även hon dog ogift. Herman (1871 – 1937) bytte från sågindustinr till bankvärlden. Han var gift med Maria Hedvig Nilsson (1885 – ). Nummer 8 i syskonskaran var Ernst Helmer (1872 – 1948) som en tid arbetade på Elbenbenskusten, Afrika. Han hade sedermera ett flertal höga positioner inom träindustrin t. ex. Hans bok Med Kung Balle och andra negerhövdingar kom ut 1934.
Signe Theresia (1874 – 1894) dog hastigt av en hjärnblödning. Gunnar Per (1878 – 1953) arbetade inom skogsindustrin i bland annat Siberien, Polen, Ukraina och Rumänien. En tid hade han också anställning i Grekland. Hans fru var Ellen Josefina Matinheiki (1880 – 1960) Bland deras barn finns Eva Ellen Sofia (född 1913 i London). Hon gifte sig med Fritjof Arthur Elof Richard Lejman (1907 -).Genom dem finns många medlemmar i D-Familjen med namnet Lejman.

Just like Family B the D-Family is a comprehensive branch with several members.It all started with d Karl Sivert Amnéus (1836 – 1899) and his wife Eva Kristina Eleonora Ahrlöf ( 1837 – 1912). He held a position as inspector and forest supervisor at James Dickson & Co. At the family estate Åkerslund in Ljusdal (a small place in the province of Hälsingland) relations and friends often paid a visit. One of their sons, Johan Anders (1864 – 1917) became apothecary in the town of Flen (west of Stockholm). He was married to Agda Kristina Bergvall (1865 – 1947). Their son Karl Sixten (1896 – 1970) had various high positions within the timber business. John Erik ( 1900 – 1973), the yunger brother, chose law instead. His son Per-Erik (1934 – ) also chose the world of natural resources, in this case ore. Today he and his wife Birgitta Forsberg (1936 – ) live close to the Safari park at Kolmården . Other members of the D-Family are Björn Thorolf (1937 -) and his wife Gunilla Hellström (1940 – ). One of theirthree daughters, Caroline, is an internationally wellknown mezzosoprano with an Advanced Postgraduate Diploma (Professional Performance). Among her opera parts Maddalena in Rigoletto and the Mother in Hans and Greta. Another child of Karl Sivert’s is Eva Matilda (1865 – 11881). She too died of diphtheria. Ilia Maria Lovisa (1866 – 1953) held a position at a local pastor’s office. She died unmarried. Karl Svante (1868 – 1890) became an officer but died of anaemia. Lydia Karolina (1869 – 1954) was the next child. She also died unmarried. Herman (1871 – 1937) worked in the sawmill industry as well as in banks. He was married to Maria Hedvig Nilsson (1885 – ). #8 among the siblings was Ernst Helmer (1872 – 1948) who for some time worked at the Ivory Coast, Africa. He held a number of high positions within the sawmill industry. His book With King Balle and Other Negro Chiefs was published in 1934.
Signe Theresia (1874 – 1894) died unexpectedly from a brain hemorrhage. Gunnar Per (1878 – 1953) worked in the timber trade in places like Siberia, Poland, the Ukraine and Roumania. For some time he held a position in Greece. His wife was Ellen Josefina Matinheiki (1880 – 1960) Among their children you will find Eva Ellen Sofia (born 1913 in London). She married Fritjof Arthur Elof Richard Lejman (1907 -).Through them there are many Lejman members in the i D-Family.