Familj G/Family G

Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901) hade en vitt omfattande karriär. Efter studentexamen och preliminärexamen till rättegångsverken tog han kameralexamen, vikarierade som läroverksadjunkt, blev länsbokhållare i Norrbottens län, länsnotarie, kronofogde och så vidare. Herman tillhörde riksdagens andra kammare i två perioder 1888 – 90 och 1894 – 1899. Han hade ett stort intresse för släkten och ligger bakom mycket av arbetet til tidigare versioner av släktboken. Herman belönades också med orden R.N.O.. Hans hustru var Carolina (Lina) Charlotta Castegrén (1846 – 1897). Genom deras barn Anna Karolina (1874 – 1945) och hennes giftermål med kusinen Anders Johan (Jeanne) Axelsson Amnéus (1871 – 1943) kom Familjen G och B att förenas. Signe (1875 – 1953) var det andra barnet, och sjukgymnast. Hon gifte sig med Jacob Hans Birger Gustafsson Eurenius (1863 – 1956) var landssekreterare och innehade en mängd höga poster samt fick flera ordnar som belöning för detta. Deras barn har fört namnet Eurenius vidare. Genom Anna Kerstin Margareta (1915 – 1990), gift med Thore Gustaf Natanael Klintemar (1912 – 1989), har detta namn introducerats i släkten och i förlängningen också Planthaber. Herta Lovisa Charlotta Amnéus (1879 – 1960), det tredje syskonet, gifte sig med Claes Sandels (1873 – 1962) utbildade sig till officer för att övergå till chefspositioner inom näringslivet. Han tilldelades bl a Svärdsorden och Vasaorden. Ett av hans barn, Kerstin Margareta Sandels (1944 – ) utbildade sig till advokat och genom sitt äktenskap med advokaten Henning Sjöström (1922 – ) har de båda varit aktiva i uppmärksammade fall. Birgitta Claesdotter Sandels ( 1915 – ), ekonom och lärare, gifte sig med Thomas Martin Stålhandske (1911 – 1977), officer, som tillsammans med sin son Didrik (1947 – 1977) omkom i en bilolycka. Det femte barnet till Herman var Otto (1881 – 1952), blev så småningom domare men hade en lång lista med uppdrag inom olika föreningar och organisationer. Han var redaktör för 1948 års släktbok. Hustrun hette Sofia (Siv) Ungroth (1878 – ). Gerd Margareta (1923 – 1960), dotter till Otto, omkom i en flygolycka. Hennes man var Göran (Hasse) Rehnvall ( 1916 – ), flygofficer.
Släkten har i dag namn som Eurenius, Klintemar, Planthabe, Tottie, Stålhandske, Sandels och Rehnvall.

Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901) had a comprehensive career After a degree in law he had a posiition as teacher, head of an enforcement service, county clerk in the province of Norrbotten and many more. Herman was a member of Parliament twice, 1888 – 90 and 1894 – 1899. He had a great interest in the Amnéus family and indulged a lot in the making of the earlier versions of the family book. Hermanwas was awarded with the order of R.N.O.. His wife was Carolina (Lina) Charlotta Castegrén (1846 – 1897). Through their children Anna Karolina (1874 – 1945) and her marriage to her cousin Anders Johan (Jeanne) Axelsson Amnéus (1871 – 1943) Families G and B were united. Signe (1875 – 1953), physotherapist, was the second child. She married Jacob Hans Birger Gustafsson Eurenius (1863 – 1956) county secretary and the holder of a number of high posts, for which he was given several orders. Their children have brought the name of Eurenius to new generations.. Through Anna Kerstin Margareta (1915 – 1990), married toThore Gustaf Natanael Klintemar (1912 – 1989), this name has alsobeen introduced to the Amnéus family and extended to Planthaber. Herta Lovisa Charlotta Amnéus (1879 – 1960), the third sibling, married Claes Sandels (1873 – 1962), office rand later in managemant positions in the industry. He was among others awarded the Order of the Sword and The Order of the Northern Star. One of his children, Kerstin Margareta Sandels (1944 – ) became a lawyer and through her marriage to another lawyer Henning Sjöström (1922 – ) they have both been active in exceptional cases. Birgitta Claesdotter Sandels ( 1915 – ), School of Economics and Business Administration, married Thomas Martin Stålhandske (1911 – 1977), officer, who with his son Didrik (1947 – 1977) was killed in a car crash. Herman’s fifth child was Otto (1881 – 1952), who eventually became a judge but also had numerous tasks in organizations and associations. He was the editor of the 1948 edition of the family book. His wife was Sofia (Siv) Ungroth (1878 – ). Gerd Margareta (1923 – 1960), Otto’s daughter, died in an aircrash. Her husband was Göran (Hasse) Rehnvall ( 1916 – ), naval officer.
Today this branch of the family is represeneted by names like Eurenius, Klintemar, Planthabe, Tottie, Stålhandske, Sandels and Rehnvall.