Familjer/Families

De enda minnena, förutom text, vi har av gamla tider är ofta foton. / Our only memories of the old days are texts – and in many cases photos.

Den gamla indelningen i familjer från A – G kommer att behållas på sidan. Alla, utom Familj F, lever vidare i dag.
The old division into seven families will be kept on this site. All families, except for F, live on.