Filip Amnaeus

OW

Filip Amnaeus, född 1690, var son till kaplanen i Storkyrkan, Stockholm, Olaus Andrae Amnaeus, och föddes efter faderns död (1689). Han är stamfar för grenen OW som med största sannolikhet är utdöd i dag.

Sonen Olaus Filipsson Amnaeus (1721 – 1755) gifte sig i Karlstad med Agneta Maria Fernbom (1726 – 1766). De fick 12 barn och hade enligt uppgift dessutom ett fosterbarn.

Vid efterforskningar i Landsarkivet i Göteborg har ett enda barn, Agneta (1750 – 1789), kunnat följas ända till ett vuxet liv. Hon gifte sig med Gu/n/dmund Berg (1749 – 1789), skräddare i Karlstad. Att de dog samma år kan vara en slump, sjukdom eller olycka? Där slutar spåren efter familjen OW.


Filip Amnaeus, born 1690, was the son of the chaplain at Storkyrkan (The Great Church), Stockholm, Olaus Andrae Amnaeus, and was born after the death of his father (1689). He is the oldest member of Family OW, which as far as we know, does not exist today..

Filip’s son, Olaus Filipsson Amnaeus (1721 – 1755), married Agneta Maria Fernbom (1726 – 1766) in Karlstad. They had 12 childen and according to some information also a foster daughter

Research at the County Archives, Göteborg (Gothenburg), indicates that Agneta (1750 – 1789) is the only child who reached adulthood. She married Gu/n/dmund Berg (1749 – 1789), a tailor in Karlstad. The fact that they died in the same year could be random, illness or an accident ? ? This is is far as the trace of the Family OW takes us.