Fler familjer/Additional families

  1. Rutencrantz och von Plönnies (Sverige och Tyskland) / Rutencrantz and von Plönnies (Sweden and Germany)

2. B-familjens finska del av släkten / The B-Family and its Finnish branch