Foton/Photos

Porträtt av icke-namngivna släktingar /Portraits of anonymous family members
Innehåll – Contents
1. Barn till Per Amnéus (1779 – 1850) – The children of Per Amnéus (1779 – 1850)
2. Kyrkoherden Anders Johan Amnéus (1804 – 1866) med familj – Anders Johan Amnéus (1804 – 1866), the vicar, with wife and children
3. Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) och Haverö kyrka med prästgården
Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) and Haverö church with the vicarage
4. Handlanden Per Daniel Amnéus (1831 – 1900), Röros –
The merchant Per Daniel Amnéus (1831 – 1900)
5. Axel Johan Amnéus (1833 – 1881) med familj
Axel Johan Amnéus (1833 – 1881) with family
6. Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 – 1943) med fru och barn
Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 – 1943) with wife and children
7. Nils August Amnéus (1878 – 1952) och familj
Nils August Amnéus (1878 – 1952) with family
8. Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) och hustrun Carolina Charlotta Castegrén
(1846 – 1897)
Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) and wife Carolina Charlotta Castegrén (1846 – 1897)
9. Barnen till Landskamrer Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901)
The children of Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901)

1. Barn till Per Amnéus (1779 – 1850) / The children of Per Amnéus (1779 – 1850)
2. Kyrkoherden Anders Johan Amnéus (1804 – 1866) med familj / Anders Johan Amnéus (1804 – 1866), the vicar, with wife and children
3. Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) och Haverö kyrka med prästgården / Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) and Haverö church with the vicarage
4. Handlanden Per Daniel Amnéus (1831 – 1900), Röros / The merchant Per Daniel Amnéus (1831 – 1900)
5. Axel Johan Amnéus (1833 – 1881) med familj / Axel Johan Amnéus (1833 – 1881) with family
6. Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 – 1943) med fru och barn / Anders Johan (Jeanne) Amnéus (1871 – 1943) with wife and children
7. Nils August Amnéus (1878 – 1952) och familj / Nils August Amnéus (1878 – 1952) with family
8. Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) och hustrun Carolina Charlotta Castegrén (1846 – 1897 / Herman Nestor Amnéus (1842 – 1901) and wife Carolina Charlotta Castegrén (1846 – 1897)
9. Barnen till Landskamrer Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901) / The children of Herman Nestor Emanuel Amnéus (1842 – 1901)