Funäsdalen/Ljusnedals bruk

Carl Zacharias Amnéus (1813-1869) och hustrun Ingbertina Johanna Dahl (1812-1899) hade en gård i Funäsdalen. / The farm at Funäsdalen, in the province of Härjedalen, belonged to C.Z.A and I.J.D..

Funäsdalen

Ett litet tips är ett besök på det lilla hembygdsmuseet, som består av en samling gamla byggnader. Parken är öppen och de små skyltarna på varje hus ger besökaren en bra fingervisning om dessa. En s k skvaltkvarn har speciell betydelse för vår släkt.

Back in Sweden – and Funäsdalen (Funäs Valley) you should visit the outdoor local museum, which is a collection of old buildings. The park is open and the signs on each house give you good information. A small mill built by a member of the Wagenius family is one example.

Den skänktes en gång av en medlem av fmailjen Wagenius och har en skylt med uppgifter om detta och en del om ”Präst-Sven”.

This mill was once donated by a member of the Wagenius family and has a sign including the words “Priest-Sven”.

Ljusnedals bruk

Kyrkan i Ljusnedal. The church at Ljsnedal.


Cirka 70 km från Røros, i Härjedalen, liger en midsommarljuvlig vit träkyrka, där Per Amnéus och Maria Hedenqvist gifte sig 1804. Här ligger Carl Zacharias och hans hustru Ingbertina begravda.

At Ljusnedals bruk, in the mountainous province of Härjedalen, this picturesque wooden church reminds us of the marriage between Per Amnéus and Maria Hedenqvist there in 1804.

Graven i Ljusnedal, Härjedalen / The grave at Ljusnedal, in the province of Härjedalen.

Dessutom finns Sjöstedts grav på den lilla kyrkogården. Denna består enbart ev en handfull gravar.

Till höger om kyrkan finns den av järn omgärdade graven. Sjöstedtsgraven ligger däremot vid kyrkans östra sida, praktiskt taget vid väggen. På dessa platser har jag fotograferat gravarna och i Funäsdalen skvaltkvarnen. Förhoppningsvis kommer dessa bilder att användas i något sammanhang längre fram.

The Sjöstedt grave is in the small graveyard on the eastern side of the church. To the right of the church you will find another family grave surrounded by an iron fence.