Karl Sivert Amnéus

Skogsinspektor /Head forest supervisor

D

Karl Sivert Amnéus, född 1836, var son till Anders Johan Amnéus (1804), kyrkoherden i Haverö, Medelpad, och Anna Lovisa Orstadius. Han är stamfar för grenen D som senare innehöll namn som de följande:
Hagman, Aminoff, Lejman och Naumann

Karl Sivert Amnéus, born in 1836, was the son of Anders Johan Amnéus, the vicar in Haverö in the province of Medelpad and Anna Lovisa Orstadius. He is thus the first Amnéus of the D-Family. This branch contains family names like:
Hagman, Aminoff, Lejman och Naumann