Platser/Places

Här bor släkten. / This is where our family lives.

Släkten Amnéus har spritt sig över hela världen och finns nu representerad i åtminstone Sverige, Norge, Danmark, Australien och USA.
The Amnéus family has spread all over the world and is represented in countries like Sweden, Norway, Denmark, Australia and the USA among others.