Lydia Lovisa Amnéus

Postföreståndare, efterträdde systern / Post office manager, succeeded her sister

F

Lydia Lovisa Amnéus, född 1841, var dotter till Anders Johan Amnéus (1804), kyrkoherden i Haverö, Medelpad, och Anna Lovisa Orstadius. Hon är stammoder för grenen F och dess enda medlem. Hon dog som ogift och barnlös:

Lydia Lovisa Amnéus, born in 1841, was the daughter of Anders Johan Amnéus, the vicar in Haverö in the province of Medelpad and Anna Lovisa Orstadius. She is thus the first Amnéus of the F-Family. Since she was ummarried and childless she is also the only member of this family.