Om sidan/About the page

Redaktören har ordet / The editor´s words

Så är äntligen den andra versionen av hemsidan tillgänglig. (In English further down)
Den tillägnas min far
Axel Johan Amnéus (1911 – 1968),
min mor
Lillie Nilsson (1919 – 2015),
min syster
Margareta Hammer (1945 – 2005),
och min fars kusiner i USA
Thomas (Tom) Amnéus (1907 – 2004),
William (Bill) Amnéus (1909 – 1996),
John Amnéus (1917 – 2010),
Daniel (Dan) Amnéus (1919 – 2003)


Materialet baseras på de utgåvor av släktboken som utkommit, Anteckningar om Släkten Amnéus, 1892 resp 1900, tredje upplagan 1924 och Amnéus Family 1650 – 1995 (utgiven 1995) samt det material som finns i släktarkivet och de upplysningar jag fått genom otaliga besök på bl a Landsarkivet i Göteborg.

Det här är alla Amnéers tidigare generationer (åtminstone 1 – 8 nedan):
1. Bengt Mattsson ? – 1653
2. Filip Ellis ? – 1673
3. Olaus Andrae Amnaeus 1652 – 1689
4. Anders Amneus 1687 – 1739
5. Anders Amnéus 1723 – 1782
6. Anders Johan Amnéus 1753 – 1821
7. Per Amnéus 1779 – 1850
8. Anders Johan 1804 – 1866
9. Axel Johan 1833 – 1881
10. Anders Joh (Jeanne) 1871 – 1943
11. Axel Johan 1911 – 1968
12. Anders Christer (1944 – )
+ ytterligare två generationer med mina barn och barnbarn

Christer Amnéus
Lerum mars 2019

The Editor’s Words

Finally the second version of our site is available.
It is dedicated to my father
Axel Johan Amnéus (1911 – 1968),
My mother
Lillie Nilsson (1919 – 2015),
my sister
Margareta Hammer (1945 – 2005),
and my father’s cousins in the USA
Thomas (Tom) Amnéus (1907 – 2004),
William (Bill) Amnéus (1909 – 1996),
John Amnéus (1917 – 2010),
Daniel (Dan) Amnéus (1919 – 2003)

The material is based upon earlier editions of our family books in 1892, 1900, third edition in 1924 and Amnéus Family 1650 – 1995 (published in 1995) and also on the material in the family archives and through information obtained during many hours in the county archives.

These are the earlier Amnei generations (at least 1 – 8 below):
1. Bengt Mattsson ? – 1653
2. Filip Ellis ? – 1673
3. Olaus Andrae Amnaeus 1652 – 1689
4. Anders Amneus 1687 – 1739
5. Anders Amnéus 1723 – 1782
6. Anders Johan Amnéus 1753 – 1821
7. Per Amnéus 1779 – 1850
8. Anders Johan 1804 – 1866
9. Axel Johan 1833 – 1881
10. Anders Joh (Jeanne) 1871 – 1943
11. Axel Johan 1911 – 1968
12. Anders Christer (1944 – )
+ two further generations of my children and my grandchildren

Christer Amnéus
Lerum March 2019

Sidan är främst avsedd för alla i släkten Amnéus och för alla som är besläktade med oss. För övriga besökare har innehållet möjligen ett visst allmänintresse. God läsning!

Släkten finns i dag representerad i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Australien och USA och kanske även i andra länder som Finland.

I regel står all text på svenska med en engelsk sammanfattning. Undantag kan finnas.

Webbmaster och redaktör är Christer Amnéus, som tillhör B-släkten (far Axel, farfar Anders Johan, farfarsfar Axel Johan och farfars farfar Anders Johan) och G-släkten genom farmor Anna Karolina, född och gift Amnéus. Hennes far var Herman Nestor.

Webbmastern och redaktören är pensionerad gymnasielärare i språk och bosatt i Lerum, gift och har vuxna barn samt barnbarn.

This site is designed for the Amnéus family and for all those who are related to us. For other visitors these pages may have a certain attraction. Enjoy them!

Today the family is represented in countries like Sweden, Norway, Denmark, Germany, Australia and the USA, maybe even in Finland.

All texts are basically in Swedish with an English summary. There are exceptions. The English parts have blue text.

Webmaster and editor is Christer Amnéus. who belongs to the B-family (father Axel, his father Anders Johan, his father Axel Johan and his father Anders Johan) and the G-family through father’s mother Anna Karolina, born and married Amnéus. Her father was Herman Nestor.

The webmaster and editor is a retired language teacher who worked at an Upper Secondary School / College and is resident in Lerum, east of Gothenburg. He is married and has grown-up children and also grandchildren.