Per Erik Amnéus

Son till Per Amnéus, prästvigd senare i livet / Son of Per A., became a clergyman fairly late in life

OX
Per Erik Amnéus, född 1810, var son till Per Amnéus och följaktligen bror till Anders Johan Amnéus, kyrkoherden i Haverö, Medelpad. Han är stamfar för grenen OX som senare innehöll namn som de följande:
Borgström, Modig och Wallgren.

Per Erik, born 1810, was the son of Per Amnéus and consequently a brother of Anders Johan’s, the vicar in Haverö in the province of Medelpad. He is thus the first Amnéus of the OX-Family. This branch contains family names like: Borgström, Modig och Wallgren.