Røros, Norge/Norway

Røros, grundad 1646, är en vacker trästad. /
Røros, Norway, founded in 1646, is a picturesque wooden town.

Røros uppe på det norska fjället, inte många mil från Funäsdalen i Härjedalen, har också nostalgi att erbjuda. Här levde Carl Zacharias, en bror till Anders Johan i Haverö, med sin fru Ingbertina Johanna Dahl, född i Trondheim.

Røros in the Norwegian alps, not many kilometers from Funäsdalen, Sweden, also offers nostalgia. This is where Carl Zacharias, a brother of Anders Johan’s in Haverö, with his wife Ingbertina Johanna Dahl, born inTrondheim, Norway.

Här fanns också Norges äldsta bokhandel, som ännu är kvar i ett modernt shoppingcenter i närheten.
This is the oldest bookshop in Norway. It still exists – in a modern shopping mall.

En gren av släkten Amnéus bodde i denna vackra stad under mer än 140 år, från och med 1830-talet och fram till 1969 när Jenny Amnéus (1874-1969) dog som den sista medlemmen av släkten där.
One branch of the Amnéus family lived in this beautiful town for more than 140 years, from the 1830s to 1969 when Jenny Amnéus (1874-1969), the last member at Røros died.

Carl Zacharias brorson Per Daniel, gift med Vendla Maria Berlin, tog över rörelsen i staden. Döttrarna Augusta Sofia och Jenny Amnéus bodde i Røros hela sina liv och dog där ogifta.

Per Daniel, Carl Zacharias´nephew, took over the business and it remained in the hands of his daughters all their lives. They died unmarried.

Graven

Detta är Per Daniel och Maria Amnéus grav i Röros .
This is the Per Daniel and Maria Amnéus grave in Röros, Norwa

Lydia, Einar, Sofie och Jennys grav .
The grave of Lydia, Einar, Sofie and Jenny


Här ligger Per Daniel och hustrun Maria och nära deras grav Lydia, Einar, Sofie och Jenny begravda. Carl Zacharias med hustru Ingbertina däremot inte. Den högt belägna kyrkan har en vidunderlig utsikt. För att hitta graven går man till den övre kyrkogården, alltså inte den vid själva kyrkobyggnaden.

In these two graves you will find Per Daniel and his wife Maria and close to theirs another grave where Lydia, Einar, Sofie and Jenny are buried. The hill on which the church is situated has a wonderful view. To find the grave you wlk to the upper cemetery.

Väl uppkommen på höjden svänger man direkt till höger. Ett par gravar bort – mer eller mindre utefter muren – finns den av staket omgärdade graven.

Once on the hill at the upper part of the cemetery you turn right. A couple of graves away – along the wall, you will find what you are looking for.

Här vilar Ester Löfwenmark i Röros
Here lies Ester Löfwenmark in Röros, Norway