Rutencrantz och von Plönnies

RUTENCRANTZ

Anna Carlsdotter är oäkta barn till Carl Rutencrantz / Anna is the illegitimate daughter of Carl R.
Carl Rutencrantz far Magnus /Carl´s father Magnus

Vid mina kontakter med släktforskare som Roger de Robelin och Arne Wallgren har jag förstått att vissa tidigare kända uppgifter varit felaktiga.

Go to the end of the document for a summary in English.

Sålunda ska vi, när det gäller våra tidigare anfäder och mödrar göra följande justering:

1 Magnus Rutencrantz (f 1594/5, död i Stockholm 1640) var gift två gånger. Hans första hustru var Christina Måneskiöld (f senast 1596 och död 162866). Hon antogs vara mor till vår förfader Carl Rutencrantz (f 1639 i Stockholm, död 1713 i Sundsvall).

Enl uppgifter i databasen på Hulls universitet är istället hustru nummer 2, Dorothea (von) Plönnies, (f 1615, död 1639) mor till Carl. Eftersom han är född 1639 bör detta stämma. Carl Rutencrantz (se ovan under 1) var gift med Regina Drumond, men hade inga barn med henne.

Enligt en uppgift från Roger de Robelin, Stockholm, skulle han emellertid ha barn med någon ”bondkvinna i trakten”. Denna kvinna skulle följaktligen vara mor till Anna Karlsdotter Rutencrantz, en av våra förfäder.

Dessa två nya uppgifter är av stort intresse för oss, som söker våra rötter. Helt plötsligt ska vi hitta nya släktingar och stryka Måneskiöld och Drumond. I det första fallet har jag lyckats få en del material. I det andra hade Roger de Robelin namnet, som han uppger är Britta Persdotter.

VON PLÖNNIES
Magnus Rutencrantz var gift med Dorothea von Plönnies. Här följer den släktens historia. /Magnus was married to Dorothea. Below is her ancestry.

Här går våra anor via Anna Carlsdotter vidare. / From here Anna´s family lives on, eventually giving our family its current structure.

Dorothea von Plönnies (f ca 1615, ev 1612, i Lübeck, död 5 mars 1639 i Stockholm) gifte sig den 22 juni i Stettin med Magnus Rutencrantz. Dorotheas far resp mor var:

1 Diederich Plönnies, Hof- und Konsistorialrat, Präsident des Schöppenstuhles in Stettin, f ca 1572 i Lübeck, gift I:a 22 februari 1603, död mellan 1630-32 i Stettin, gift med
2 Sophia Camerarius, f 1578 i Rostock, död 10 september 1614 i Stettin.

3 Heinrich Plönnies, borgmästare i Lübeck, rådsherre sedan 1559, f ca 1520 i Lübeck, gift 1556, död 17 oktober 1580 i Lübeck-St Marien. Han hade tio barn, gift med
4 Anna Kerckring, f ca 1532 i Lübeck, död mellan 16-22 juli 1587 i Lübeck-St Marien

5 Heinrich Camerarius, professor, f i Braunschweig, död 12 februari 1601 i Rostock, gift med
6 Margarita Dobbin, f 1554 i Rostock, död 16 mars 1626 i Rostock

7 Hermann Plönnies, borgmästare, köpman och fernhändler, f ca 1476 i Münster, gift 2:a ca 1519, död i Münster 17 juni 1533, adelsbrev av kejsar Karl V 1532, gift med
8 Anna Witte(n), f ca 1490 i Lübeck, död efter 13 april 1548 i Lübeck, sju barn

9 Heinrich Kerckring, rådsherre i Lübeck, f 1479, gift ca 1500, död 12 januari 1540 i Lübeck, gift med
10 Catharina (Anna) Joris, f ca 1500 i Lübeck, 18 barn

15 Wilbrand Plonies, gift med
16 Metta Liderman, f före 1450 i Münster, död efter 1490 i Münster

17 Hinrik Witte(n), borgmästare i Lübeck, död 1526 (1523) i Lübeck, gift med
18 Anna Catharina Nyestadt

19 Johan Kerkring, rådsherre m m, f ca 1440 i Lübeck, död 1516, gift med
20 Taleke Castorp

21 Friedrich Joris, rådsherre i Lübeck, ca 1470 – 1508, gift med
22 Katharina Hupe

31 Johann Plonyes, f ca 1410 i Kempen vid Krefeld, gift ca 1435, död efter 1481 i Münster, gift med
32 Else, 5 barn

33 Johann Liderman den äldre, Wandschneider och Fernhändler, gift 2:a ca 1465 med NN, gift med
34 Else

39 Johan (Kerkring), f ca 1400, gift ca 1430 i Lübeck, död före 1471, gift med
40 Gertrud Gravert, f ca 1410, död i Lübeck

41 Hinrich Castorp, ledare för Hansans politik, förhandlare, borgmästare i Lübeck, f ca 1419 i Dortmund, gift 1:a 1451 i Lübeck, död 12 december 1488 i Lübeck, gift med
42 Taleke Veckinghusen resp Taleke Kerkring. Vem som är mor till Taleke vet jag inte

43 Peter Plonies, borgmästare i Kempen vid Krefeld, nämnd 1425 som borgmästare, stamfar för familjerna i Münster och Lübeck.

Från Arbeitskreis für Familienforschung i Lübeck har jag fått ett 17-sidors dokument, där uppgifterna om Dorotheas anor ovan finns.

Släkten lär ha ägt stora gods under 1600- 0ch 1700-talen. I boken ”Karl XII:s officerare”, del 2″, hittade jag en uppgift om en Plöniess, som var i svensk tjänst, men som avled i Pommern 1745.

Via Internet råkade jag på en Ploeniess, som bodde i Los Angeles.

According to new research we have to write off the families Måneskiöld and Drum/m/ond from our history, at least in this branch of the family. Carl Rutencrantz (1635? – 1713) has an interestng background.

His father was the Duke of Sachsen-Engern-Westfalen (Germany), 1570 – 1597, who was killed in a shooting accident. Carl’s mother was Dorothea von Plönnies (1615 – 1639) of northern Germany.

His father’s father was the Duke of Sachsen-Lauenburg (1543 -1603), Magnus. He was married to Sofia Vasa (1547 -1611), daughter of the Swedish king Gustav Vasa (1492? – 1560). Carl was married to Regina Drumond, but they had no children.

Roger de Robelin, Stockholm, has a strong theory that Carl had a child with a woman of a “peasant’s family” in the province Jämtland. So Brita Persdotter, as her name is, is the mother of Anna Karlsdotter Rutencrantz, one of our ancestors. This means that our roots here go back to the old Hanseatic days and Lübeck, Germany, where are forefathers in the von Plönnies family have played a major role. By studying the list above you will find out who they are, even though the text is not in English.

The editor is grateful for the co-operation with the Lübeck Association of Genealogy for their 17-page document.