Sveriges Kungasläkt

Detta stora verk som omfattar 3254 sidor, uppdelade i tre band, kom ut under hösten 2019. Beställ av författaren direkt på a@slekt.se men upplagan börjar ta slut, meddelar han. Priset inom Sverige är 1090:-

Bokverket Sveriges kungasläkt med Gustav Vasas ättlingar under 500 år av Per Andersson

Eftersom jag inte kontaktat alla släktingar om deras uppgifter har jag maskerat sidorna./Since I have not contacted all the individuals about the info supplied here, I have partly hidden the information.
Det finns ytterligare namn på släktingar i Sveriges Kungasläkt./There are far more of our family members in Sveiges Kungsläkt.

Detta är ett utdrag från http://slekt.se/bokverk.htm där du kan läsa mer om denna fantastiska prestation och denna skickliga forskare.

Pris: 1090 SEK inom landet. Upplagan börjar ta slut. Beställ på a@slekt.se
Price (within Sweden) 1090 Swedish kronor. The author writes that he is running out of books in this first edition. Order at a@slekt.se.

Sveriges mäktigaste, kändistätaste och största kartlagda släkt med 275 000 medlemmar spridda till Sveriges alla 290 kommuner – ett nytt perspektiv på Sveriges historia

Att släktforskning har blivit en massrörelse är inte märkligt. Släktskap är den mest grundläggande relationen mellan människor. Att ha kunskap om sitt släktursprung är centralt för att förstå vem man är, och man vidgar perspektivet på sig själv genom att känna till vilka nutida personer som har samma ursprung och som man därför är släkt med.

Av alla svenska släkter finns det en som har en särställning: Sveriges kungasläkt med Gustav Vasa som stamfader. Han har framhållits som den person genom tiderna som haft allra störst betydelse för svenskarna, både samtidens och eftervärldens. För 498 år sedan tog han makten i Sverige och gjorde snart landet ärtfligt inom sin släkt. Bland hans efterkommande finns en stor del av Sveriges sociala, politiska, ekonomiska och kulturella elit under det senaste halva årtusendet, däribland Sveriges alla kungar och regerande drottningar, men även otaliga vanliga svenska familjer i alla kommuner från Trelleborg till Kiruna.