Stenen och Ön/The stone and Ön

Gravstenen/the gravestone
Ön i mars/Ön in March

Först ett stort tack till Andreas Jansson, släktforskare på sin fritid, för att han tagit fram dessa spännande rön för släkten Amnéus. Nedanstående text innehåller fakta och tankar i samband med hans framgångsrika fynd.

Andreas i Tärby kyrka/Andreas in the church at Tärby

I Tärby, Västergötland, föddes vår fram till nyligen äldsta kända anfader Olaus Andreae Amnaeus, född omkring 1650 och död 1689 i Stockholm. Hans far hette Anders Olofsson och vi tror att han blev bokbindare i Skara, där Olof/Olaus också gick i skola. Gården såldes av Olaus´ barn Christina och Philip Amnaeus till kusinen Malin Andersdotter (syster till Olaus) med man 1721 för 36 daler kopparmynt.

First and foremost we thank Andreas Jansson, genealogist in his sparetime, for having revealed these findings. The Amnéus family is grateful. The text below contains his words and thoughts in the efforts to find out more about our history.
In the small place Tärby, in the province of Västergötland, our previous oldest known ancestor Olaus Andreae Amnaeus was born. His father was Anders Olofsson, believed to have become a bookbinder in the town of Skara, where Olaus went to school. The farm was sold in 1721 by Christina and Philip, children of Olaus, to his sister Malin Andersdotter and her husband. They paid 36 daler copper coins for the purchase.

TÄRBY OCH STENEN DEL I/TÄRBY AND THE STONE, PART I

Tärby är en plats utanför Borås, nu inkorporerad i staden. Postadressen är Fristad.
Andreas Jansson, boende på Ön i Tärby, där vår anfader Olaus Andreae Amnaeus troligen föddes, fann en gammal sten på Tärby kyrkogård. Stenen är stor och platt, ligger bland de äldsta stenarna, på marken några meter från Tärby kyrkas södra vägg, och har fyra huggna evangilistsymboler, en i vart hörn. På ovansidan syns inga spår av någon inskription, men en inventering år 1829-30 avslöjar stenens text .

Tärby is a small place near Borås, now incorporated in the municipality. Andreas Jansson, a resident on the so-called island (Ön), where our ancestor Olaus Andreae Amnaeus most likely was born, got curious when it came to a large flat stone in the local cemetery. It has four corners with evengelist symbols. The text on the stone is gone, but an inventory in the year 1829 – 1839 reveals the content of the stone.

/Ur Tärby topografisk akt Tärby Kyrka Inventering 1829 (även årtalet
1830 förekommer i kyrkans källhänvisningar i en nutida men något bristfällig återgivning.)/

Excerpt from a topographical document from the inventory.
På kyrkogården finns, söder om kyrkan, en liggande grafsten med inskription på sidorna: “Christus är mitt lif_ vinning. Herre i Dina händer befaller jag min anda”.

In the churchyard, south of the building itself, is a gravestone, flat on the ground, with an inscription on the sides: “Christ is my life … Lord, in thy hands I command my soul/spirit”.

I hörnena äro de 4 Evangelisterna uthuggna.
Innerst på stenen: “Monumentum _ _   Parentibus in honorem Rev. Dn. Olaus Amnæus Archi Diachonus ad Templum Cathedralis Holmensa. Anno 1685″_ samt: “Hörer denna graf och sten Anders Olofsson i Önne till allen”.

In the corners the four symbols, and in the inner part of the stone (translated from Latin) the following text once was written: “This monument in honour of the parents of the honourable Olaus Andreae Amnaeus, arch deacon (something like chaplain) at the Stockholm Cathedral (Storkyrkan today). In the year 1685”.

Önne står för Öna eller Ön i Tärby. Gården som Anders Olofsson (den första kända förfadern i släkten Amnéus) ägt är den där släktforskaren Andreas Jansson bor idag och som hans farfar med familj köpte 1938-39.
Önne (or Öna) stands for Ön (island) in the parish of Tärby. The former farm, and its owner Anders Olofsson (our oldest known ancestor), is now the home of Anders Jansson, genealogist. It was purchased by his grandfather and his family in 1938-1939.

Med hjälp av prästen Lennart Nordqvist i Fristads pastorat, senare även professionell inblick i detaljer kring grammatiken, av Anna Blennow på Göteborgs Universitet, bekräftades att Nordqvists översättning var korrekt.

Lennart Nordqvist, the vicar (or pastor) in the parish of Fristad (including Tärby) translated the inscription and later had professional help by Anna Blennow, Gothenburg University. She confirmed that his translation from Latin was correct.
Below you will find the exact words on the monument: “Monument in honour of my parents. The honourable Olaus Andreae Amnaeus, arch deacon (something like chaplain) at the Stockholm Cathedral (today Storkyrkan in the Old town).
No doubt, the grave stone commemorates his parents and has been put there by Olaus Andeae Amnaeus.
Här följer resonemanget kring inskriften:

*”Monument till ära åt föräldrarna till den vördade herr Olaus Amnaeus,
ärkediakon vid Stockholms domkyrka. År 1685.”*

* Stockholms domkyrka = Storkyrkan.

Anna Blennow, Göteborgs Universitet, skrev:

“[…] Alltså måste texten tolkas så:
*Monument till ära för föräldrarna. Den vördnadsvärde herr Olaus
Amnaeus, ärkediakon vid Stockholms domkyrka *(ordagrant “Stockholms
domkyrkas tempel”) [lät resa monumentet]*.*
Förkortningarna i den latinska texten skrivs ut rev(erendus) samt
d(omi)n(us).
Det är alltså utan tvivel så att gravstenen är till föräldrarna, rest av
Olaus.

GÅRDEN ÖN STOREGÅRDEN OCH STENEN DEL II/THE FARM STOREGÅRDEN AND THE STONE, PART II
Vid hösttinget i Ås härad 1720 framgår att gårdens dåvarande brukare, Nils Andersson Forsberg, tillhandlat sig 2/3 i halva Ön Storegården från hustruns kusiner Philip Amnæus med syster Christina Amnæa. (Christers anm. Philip 1690, född efter faderns död 25 augusti 1689 och död 1748 i Karlstad, Christina 1685 – 1751).

At the annual meeting in the Ås administrative county council in the year 1720, Nils Andersson Forsberg purchases 2/3 of half the property by the name of Ön Storegården by his cousins Philip Amnaeus and Christina Amnaea (Philip born in 1690 shortly after his father´s death). The records show that Nils has bought the farm by his cousins.

I domboken står det att Nils tillhandlat sig gården av sin hustrus “syskone barn”, men syskonebarn är i juridisk text lika med *kusiner*.
Hustrun heter Elin Joensdotter och har alltså kusiner som heter Amnæus. Elins far heter Joen Joensson. Det framgår i en handling från Vintertinget 1716 att Elins mor heter Malin Andersdotter (Christers anm. syster till Olaus).

In other words, the wife of Nils, Elin Joensdotter , has cousins by the name of Amnaeus. Her father is Joen Joensson. Records also show that Elin´s mother is Malin Andersdotter (sister of Olaus).

En teori är att det är Anders Olofssons hustru Elin som står mantalsskriven i Öna, Tärby socken under större delen av 1600-talets andra hälft, medan maken själv tycks ha varit bokbindare i Skara, där han dessvärre inte hittats i mantalslängderna. Det finns några oklarheter, bl. a. ett outtytt ord, som liknar Qimi eller Æimi, vid den man som troligtvis är Anders i mantalslängden 1653. Texten har skickats till Riksarkivet för hjälp med uttydning, men det var bara gissningar från dem också.

One theory is that Anders Olofsson´s wife, Elin, is registered at the Öna Tärby address for the major part of the second half of the 1600s. The husband (Anders) seems to have been a bookbinder in the town of Skara, where he unfortunately can not be found in the annuals. Among other details, a word that looks like Qimi eller Æimi has not been explained yet. The bishop´s letter that he is Quimi Bookbinder in Skara remains a mystery whren it comes to that small word.

*Bischopens bref att han ähr*
*[Qimi?] Bokbindare i Skara*

/Källa: Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 12 (1653)
Bild 990/sid 817 (AID: v224285.b990.s817, NAD: SE/RA/5520315)/