Ulrika (Ulla) Maria Amnéus

Postföreståndare, sedan prästfru / Manager of a post office, then wife of a clergyman

E

Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, född 1839, var dotter till Anders Johan Amnéus (1804), kyrkoherden i Haverö, Medelpad, och Anna Lovisa Orstadius. Hon är stammoder för grenen E som senare innehöll namn som de följande:
Wagenius, Martelius, Höffner and Brune

Ulrika (Ulla) Amnéus, born in 1839, was the daughter of Anders Johan Amnéus, the vicar in Haverö in the province of Medelpad and Anna Lovisa Orstadius. She is thus the first Amnéus of the E-Family. This branch contains family names like:
Wagenius, Martelius, Höffner and Brune