Vår plats på jorden/Our place on Earth

Släkten finns i dag spridd över världen. Nedan visas bilder från några av dessa platser resp länder.
Our family is spread across the world. Below you will find pictures from places or countries where members live.

Stockholm, Nordens Venedig / Stockholm, the Venice of Scandinavia
Los Angeles, Kalifornien/California
København, Danmark / Copenhagen, Denmark
Hawaii
Visby, Gotland /Visby, the Isle of Gotland in the Baltic
Sydney, Australien / Sydney, Australia
Göteborg / Gothenburg, Sweden
Paris, Frankrike / Paris, France
Crater Lake, Oregon, USA
London, England
Moseldalen, Tyskland /Mosel Valley, Germany
Östersund / Östersund, Sweden
Granada, Spanien / Granada, Spain

Samtliga foton, utom det på Visby, kommer från Pixabay (https://pixabay.com). Tack för att vi får använda de vackra bilderna. / All the photos, except for the Visby image, come from Pixabay (https://pixabay.com). Thank you for allowing us to share these beautiful images.