Värmlandsgrenen/ The Värmland branch

Vad hände med värmlandsgrenen? – What happened to the Värmland branch

Vår anfader Olaus Andræ Amnæus hade flera barn, bl a en dotter vid namn Beata, som flyttade till Karlstad. Hon var där gift med Gustav Wallman (hans andra äktenskap).

Olaus Andrae Amnaeus had several children. Among them was Beata who moved to Karlstad where she married G. Wallman (his second marriage).

Familjen i Karlstad /The family in Karlstad, the province of Värmland

Tillsammans fick de, så vitt vi vet, fyra barn, nämligen
Olaus (Olof) (f 2 augusti 1706)
Brita (f 31 aug 1707)
Carl (enl kyrkoböckerna), men Anders i släktboken (Amnéus Family 1650 -1995), om det nu rör sig om samma barn, (f 5 mars 1710)
Beata (f 4 mars 1712).

They had four children. Carl is called Anders in our family book.

Någon gång mellan 4 oktober 1704 (då Anna Stina i Gustavs första äktenskap föddes) och 2 augusti 1706, då Olaus (Olof) (i Gustavs andra äktenskap) föddes, dog i så fall Gustavs första hustru.

Gustav’s first wife died some time between 1704 and 1706.

Senast i november 1705 bör Gustav ha gift sig med Beata (ca 9 månader före Olaus´ födelse!). Enligt vad som kunnat utläsas ur kyrkoböckerna dog emellertid Gustavs första hustru september 1699. I så fall borde alla barnen (inkl Elisabeth Catarina, f 13 juni 1703, Anna Stina, f 4 oktober 1704) vara barn till vår Beata.

According to church books Gustav’s first wife died in 1699, in which case Beata is mother of all the children.

Hur som helst har undertecknad endast lyckats spåra Beatas (född Wallman) (f 1712) vidare öden. Hon gifte sig 13 januari 1735 i Karlstads stadförsamling med Lars Åman, handelsman och handskmakare. De bodde i den s k skräddargården i staden. Beata och Lars fick åtminstone tre barn.

Beata married Lars Åman, merchant and glovemaker.They had at least three children. See below.

Dessa är: Maja Beata, född 11 december 1735, död 17 juli 1736
Lisa Greta, född 3 september 1738, död 25 februari 1739
Anna Britta, f 2 augusti 1740

Därefter har undersökningarna hittills inte gett något resultat.

No traces have been found about their destiny thereafter.

Vad beträffar Olaus Andræ Amnæus´ andra barn Filip (1690 – 1748) – och följaktligen Beatas (f 1680) bror – kan följande anföras:

As for Olaus Andræ Amnæus´ second child Filip, he was married twice. The second wife (below) Lisa Rusberg is known but not the first one, who must be Olaus’s mother.

Den sorgliga historien om alla barn som dog / The sad story about all the children who died

Filip var gift två gånger, andra gången som bekant med Lisa Rusberg, men med vem i det första äktenskapet? Kyrkböckerna uppger tyvärr inget namn, endast att hustru 1 dog 11 juli 1732. Hon måste alltså ha varit Olaus´ (1721 – 1786) mor.

Denne Olaus, Filips troligen enda barn, gifte sig 24 juli 1745 i Ekshärad med Agneta Maria Fernbom. De fick 12 barn och hade dessutom ett fosterbarn, Anna Andersdotter (död 22 september 1750). Av barnen dog Stina Lisa (1746 – 1746), Anna Maria (1748 – 1749), Filip (1749 – 1749), Filip (1751 – 1752), Anna Maria (1754 – 1754), Maria (1755 – 1755), Filip (1758 – 1758), Anna Sara (1760 – 1760) och Filip (1761 – 1761) nästan alla innan de ens fyllt ett år.

Olaus, probably the only son of Filip’s, married A.M. Fernbom and they had 12 chiildren of which most of them died before the age of one.

Denis Olof (f i maj 1753) levde enligt husförhör år 1772. Hans bror Jan Magnus (f 14 november 1756) dog 3 maj 1768 (enl en uppgift tio år gammal).

Denis was alive in 1772 and his brother Jan Magnus died in 1768, also as a child.

Det återstående barnet, Agneta (f 1 oktober 1750), ska ha varit bosatt i Göteborg år 1772. Vid mina efterforskningar verkar det som om hon fått flyttningspapper den 29 juli detta år, men har hon flyttat och senare återvänt till Värmland – eller har hon inte rest alls? Hur som helst så dog hon i Karlstad 19 mars 1789 (39 år) och begravdes den 29 mars. Hon var gift med skräddaren Gundmund Berg (1749 – 13 mars 1789). Makarna begravdes samma dag. Jag har inte lyckats hitta några barn till Agneta och Gundmund, åtminstone inte mellan 1775 – 87. Undersökningarna har gjorts på Landsarkivet i Göteborg.

The remaining child, Agneta, seems to have died at the age of 39. She was married to the tailor Gundmund Berg. No children have been found in the webmaster´s search in the province archives.